NIGB22002U Globalisering og lokal udvikling i det globale syd

Årgang 2023/2024
Engelsk titel

Globalisation and Local Development in the Global South

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i geografi og geoinformatik

Kursusindhold

Kurset undersøger sammenhænge mellem globale, regionale og lokale udviklingsprocesser i  det globale syd. Til dette formål præsenterer og udfolder kurset to centrale analytiske tilgange: globale værdikæder (til undersøgelser af økonomisk globalisering) og livelihoods (til undersøgelser af lokal udvikling). De to tilgange og deres metodiske redskaber gennemgås, og deres anvendelse undersøges gennem kritisk læsning og diskussion af empiriske studier. Afslutningsvis diskuteres hvordan de to tilgange erkender sammenhænge mellem globale og lokale udviklingsdynamikker

Målbeskrivelser

Viden:

 • Globale socio-økonomiske og politiske processer
 • Styring og opgradering i globale værdikæder
 • Statslig regulering og transnationale selskaber
 • Arbejdskraftens vilkår i globale værdikæder
 • Klyngedynamik
 • Lokale socio-økonomiske og politiske processer
 • Husstande og livelihood strategier
 • Den uformelle sektor
 • Livelihoods i land- og byområder
 • Migration og multilokalitet

 

Færdigheder: 

 • Redegøre for den teoretiske baggrund og det begrebslige indhold i de to analytiske tilgange (globale værdikæder og livelihoods)
 • Anvende de metodiske redskaber som indgår i de to analytiske tilgange
 • Analysere konkrete udviklingsforløb (case studier) fra forskellige udviklingslande

 

Kompetencer:

 • Vurdere brugbarheden af de to tilgange (globale værdikæder og livelihoods) til at analysere udviklingsgeografiske problemstillinger
 • Diskutere hvordan globale og lokale udviklingsprocesser interagerer i det globale syd

 

Se kursushjemmeside på Absalon.

For at følge undervisningen anbefales et fagligt niveau svarende til BSc geografi & geoinformatik uddannelsens obligatoriske kurser.
Undervisningen foregår ved øvelser. Undervisningsplanen fremgår af kursushjemmesiden på Absalon.
Kurset er et i en række af begrænset valgfrie kurser, der giver de studerende mulighed for at tone deres uddannelse i naturgeografi, samfundsgeografi, geoinformatik eller miljøgeografi, i dette tilfælde samfundsgeografi.
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse (anslået)
 • 164
 • Teoretiske øvelser
 • 42
 • I alt
 • 206
Mundtlig
Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 minutter
Prøveformsdetaljer
Ved den mundtlige prøve trækker den studerende et blandt i forvejen kendte spørgsmål og eksamineres uden forberedelse.
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere.
Reeksamen

Identisk med ordinær eksamen.

Kriterier for bedømmelse

Der henvises til målbeskrivelsen.