NIGB21028U Geologiske kort og strukturer

Årgang 2023/2024
Engelsk titel

Geological maps and structures

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i geologi-geoscience

Kursusindhold

Beskrivelse og tolkning af geologiske strukturer og deres rumlige orientering (f.eks. folder, forkastninger, hældende sedimentære lage, magmatiske intrusioner) på simple geologiske kort. Præsentation og tolkning af geologiske rummelige data med stereografisk projektion. Tolkning af saltstrukturers udvikling på 2D seismiske profiler

 
Målbeskrivelser

Viden:

Beskrivelse af geologiske strukturer på geologiske kort

Stereografisk projektion

Strukturel analyse af geologisk lagserier og deres geologisk historie baserede på simple geologiske kort

Identificere forskellige typer af saltstrukturer baseret på 2D refleksions seismiske profiler og beskrive deres udviklings historie

 

Færdigheder:

grundlæggende forståelse for geologiske strukturer og deres præsentation på geologiske kort

beskrivelse og analyse af geologiske kort og konstruktion af et geologisk profil som grundlag for at redegøre for et områdes dynamiske udvikling

beskrivelse af den geologiske opbygning af et område baseret på analyse af et migreret reflektionsseismisk profi

grundlæggende forståelse og tolkning af tre-dimensionale geologiske strukturer i to dimensioner

Grundlæggende forståelse af saltstrukturer og deres udvikling baseret på 2D seismiske profiler

 

Kompetencer:

gennemføre en strukturel analyse, der resulterer i en beskrivelse af et områdes opbygning og udvikling.

redegøre for lags tykkelse og deres rumlige orientering (strygning/hældning, strukturkurver), lags stratigrafiske/​​aldersmæssige relationer

identificere synklinaler og antiklinaler og foldeaksers retning/dyk

klassificere forkastninger og beskrive deres bevægelse (hangingwall/footwall block, net-slip, strike-slip, dip-slip, heave, throw) og lagenes forskydning (vertikal, stratigrafisk)

kombinere strukturelementer og -begreber til beskrivelse og løsning af strukturgeologiske problemstillinger på geologiske kort og profiler

beskrive forkastninger og folder og analysere deres bevægelse

analysere og beskrive et geologisk kort og konstruere et profil

bruge af stereografisk projektion

Være i stand til at identificere forskellige typer af saltstrukturer og deres randsænker på 2D refleksions seismiske profiler. På baggrund af disse observationer være i stand til at opstille en udviklingshistorie for saltstrukturer.

 

Se kursushjemmesiden på Absalon.

For at følge undervisningen anbefales et fagligt niveau svarende til BSc geologi-geoscience uddannelsens obligatoriske kurser.
Undervisningen foregår ved forelæsninger og øvelser. En tre-dages felttur i tilslutning til en weekend er planlagt mod kursets afslutning. Undervisningsplan fremgår af kursushjemmesiden på Absalon.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 21
 • Forberedelse (anslået)
 • 128
 • Øvelser
 • 21
 • Feltarbejde
 • 36
 • I alt
 • 206
Mundtlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Identisk med ordinær eksamen.

Kriterier for bedømmelse

Der henvises til målbeskrivelsen.