NIGB17002U Mineralogi og mineralressourcer (Min)

Årgang 2020/2021
Engelsk titel

Mineralogy and Mineral Resources (Min)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i geologi-geoscience

Kursusindhold

Moderne mineralvidenskab indbefattende: Mineralers krystalstruktur, stabilitet og dannelsesprocesser; metoder til mineralbestemmelse; geologisk og økonomisk betydning af mineraler omfattende deres udnyttelse og anvendelse indenfor en bæredygtig økonomi.

Målbeskrivelser

Viden:

 • Mineralers krystalstruktur, stabilitet og dannelsesprocesser
 • metoder til mineralbestemmelse
 • geologisk og økonomisk betydning af mineraler samt deres bæredygtig udnyttelse

Færdigheder:

 • Beskrivelse af principperne for mineralernes krystalstruktur, krystalkemi og dannelsesprocesser
 • Kendskab til principper for og anvendelse af fundamentale metoder til mineralbestemmelse i geologisk praksis
 • Beskrive de vigtigste mineralgrupper og deres rolle i endogene og exogene processer, samt deres betydning i teknologi, miljø, liv og kultur.

Kompetencer:

Kursets faglige mål er, at den studerende:

 • Kan anvende optiske-, kemiske- og pulverdiffraktionsmetoder til identifikation af mineraler i geologiske prøver
 • kan vurdere og anvende litteraturdata over krystalstrukturer og faserelationer til selvstændigt forskning/arbejde
 • kan gøre rede for hovedmineralgrupper og diskutere deres betydning for geologi og samfund

Se kursushjemmeside på Absalon.

For at følge kurset anbefales et fagligt niveau svarende til de grundlæggende kurser på 1. studieår som følger:
Studerende på bacheloruddannelserne i geologi-geoscience, kemi og fysik anses for kvalificerede hvis de har afsluttet kurser på 1. studieår eller tilsvarende.
Undervisningen foregår ved forelæsninger og øvelser. Undervisningsplan fremgår af kursushjemmesiden på Absalon.
Kurset er et valgfrit studieelement på 2. eller 3. år
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 21
 • Forberedelse (anslået)
 • 164
 • Praktiske øvelser
 • 21
 • I alt
 • 206
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet

Skriftlig feedback til den obligatoriske opgave.

Individuel feedback i den regulære konsultationstid hos læreren der studerende inviteres til at udnyte som forlængelse af den løbende feedback i øvelsestiden.

Point
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 minutter
Ingen forberedelse. De studerende trækker spørgsmål.
Krav til indstilling til eksamen

Godkendt opgave i mineralanalyse.

Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Mundtlig prøve, 20 minutter.

Indstilingskrav: Godkendt opgave i mineralanalyse skal være godkendt senest tre uger inden reeksamen. Opgaven behøver ikke være godkendt i samme studieår.  

Kriterier for bedømmelse

Der henvises til målbeskrivelsen.