NIFB14002U Anvendt spilteori

Årgang 2021/2022
Engelsk titel

Applied Game Theory

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i miljø- og fødevareøkonomi
Bacheloruddannelsen i naturressourcer

Kursusindhold

Det økonomiske system er grundlæggende et resultat af millioner af beslutninger. Spilteori beskæftiger sig med strategiske beslutninger - dvs. beslutninger hvor man også skal tage højde for andres beslutninger, fordi resultat afhænger af alle de involverede agenters handlinger. Spilteori er derfor relevant for beslutninger lige fra international politik til dyrs eller planters overlevelses strategier.

I dette kursus vil vi fokusere på økonomiske anvendelser af spilteori. Det indebær både de traditionelle modeller fra industriøkonomi (fx oligopol modeller, prisdiskrimination mv), men også anvendelser som f.eks. omkostningsfordeling og rationering der er vigtige i alle de situationer hvor vi ikke kan bruge markedet til at allokere.  

Spilteori kan grundlæggende opdeles i hhv. kooperativ og ikke-kooperativ spiltreori. Vi skal se på begge dele. I ikke-kooperativ spilteori handler hver agent alene (det er altså alle mod alle) hvorimod kooperativ spilteori vedrører situationer hvor agenter må slå sig sammen i koalitioner. Begge former for modeller er vigtige i økonomi.


 

Målbeskrivelser

Kurset hovedmålsætning er at give en grundlæggende forståelse for formaliseret analyse af beslutningsproblemer ved brug af spilteori og modeller for adfærd.

Når kurset er færdigt forventes den studerende at kunne:

Viden:
- Forstå de grundlæggende principper i logisk/spilteoretisk analyse af beslutninger.
- Være fortrolig med økonomiske anvendelser af spilteori.
- Have kendskab til deskriptive modeller for beslutningstagning

Færdigheder:
- Opstille og anvende spilteoretiske modeller til analyse af forenklede økonomiske problemstillinger. 
- Forholde sig kritisk til antagelser.

Kompetencer:
- Angribe beslutningsproblemer med en selvstændig og kritisk økonomisk tilgang.

En grundbog indenfor spilteori (Det kunne være Robbert Gibbons - A primer in Game Theory), samt div. materiale oploaded til Absalon.

Mindst et grundlæggende kursus i mikroøkonomi
Undervisningen vil foregå som en løbende kombination af forelæsninger og teoretiske øvelser. Øvelserne skal både bruges til at anskueliggøre pointer i forelæsningen og til at give rutine i fremgangsmåden. For at fremme intuitionen vil gruppearbejde, dialog og diskussion blive prioriteret. Dette kan evt. også fremmes med fremlæggelser.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 40
 • Forberedelse (anslået)
 • 126
 • Teoretiske øvelser
 • 36
 • Eksamen
 • 4
 • I alt
 • 206
Mundtlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet

 

 

Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
Prøven er en skriftlig prøve med hjælpemidler
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Ved 10 eller færre tilmeldte til reeksamen vil eksamensformen være mundtlig eksamination. Ellers som den ordinære.

Den mundtlige eksamen varer i givet fald 20 minutter. Ingen forberedelse og ingen hjælpemidler er tilladte.
 

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelse