NIDK12008U Coaching

Årgang 2024/2025
Uddannelse

Kandidatuddannelse i humanistisk-samfundsvidenskabelig idrætsvidenskab

Kursusindhold

Eksistentialistisk-fænomenologiske og socialkonstruktionistisk-narrative teorier; positiv-anerkendende psykologi; narrativ-samskabende teori og praksisforståelse; coachingrelationen; evidensbegreb; reflekterende praktikerteori; relevante teorier i de specifikke praksiskontekster.

Målbeskrivelser

Viden 

 • udvikle dybdegående viden om og forståelse for et udvalg af relevante teorier inden for coaching og coachingpsykologien
 • få grundlæggende kenskab til dialogfilosofi og –psykologi,
 • udvikler forståelse og evner til at arbejde som reflekterende praktiker inden for coaching og beslægtede dialogformer

Færdigheder

 • kunne reflektere over coachingrelationen i teori og praksis og vurdere relationens betydning i konkret kontekster
 • vurdere teorier og udvikle refleksionsevne mht. teori-praksiskobling, bl.a. ved at skrive logbog i.f.t. et antal gennemførte coachingsessioner (logbogsnotater vil indgå i selve hjemmeopgaven
 • Udvide coaching fagets anvendelsesområder i forbindelse med specifik problemløsning
 • Formidle forskningsbaseret viden og diskutere coachingprofesssionelle og videnskabelige problemstillinger

Kompetencer

 • At være i stand til at relatere forskning og teori til forskellige arbejds- og udviklingssituationer, hvor coaching og coachingpsykologi kan være relevant
 • At være i stand til at koble teorier til praksis og anvende coaching i praksis og relevante kontekster på et teori- og evidensbaseret niveau
 • At udvikle en forståelse for sin egen rolle i coachingsammenhæng

Litteratur oplyses på Absalon.

Kurset forudsætter faglighed svarende til en bestået BA-uddannelse.
Forelæsninger, gruppeopgaver, studiegrupper samt øvelser.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Forberedelse (anslået)
 • 70
 • Praktiske øvelser
 • 70
 • Eksamen
 • 38
 • I alt
 • 206
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 30 min
Prøveformsdetaljer
Mundtlig eksamen (individuel eller i grupper op til 4 personer) på baggrund af 5-siders synopsis.
Eksamen er 10 min ekstra ved 2 personer, 15 min ekstra ved 3 personer og 20 min ekstra ved 4 personer.
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Reeksamen som ordinær, dvs. der laves en ny synopsis med efterfølgende mundtlig eksamen.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen