NIDB11015U Træningsplanlægning (PT-Træn)

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Planning of Sport- and Exercise Training (PT-Træn)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i idræt og fysisk aktivitet

Kursusindhold

Kurset er opdelt i tre hovedområder:

 • Analyse af en idrætsgren. De studerende indsamler data og afprøver metoder til bestemmelse af de fysiologiske krav i forskellige idrætsgrene.
 • Analyse af forskellige testmetoder. Baseret på analyse af idrætsgren opstilles og afprøver de studerende metoder til evaluering af idrætsudøvere.
 • Baseret på analyse af idrætsgren opstilles de studerende forslag til træningsplanlægning, hvor det diskuteres, hvordan forskellige træningsformer (aerob-, anaerob og styrketræning) skal prioriteres i løbet af året. Endvidere angiver de studerende praktiske anvisninger til, hvordan de forskellige træningsformer kan kombineres.
Målbeskrivelser

Viden: 
Opnår indsigt i at analysere en idrætsgren.
Kendskab til  forskellige testmetoder.
Teoretisk baggrund for at planlægge træning for idrætsudøvere

Færdigheder:
Kan udføre praktiske tests.
Udarbejde træningsprogrammer.

Kompetencer:
Kan analyse behovet og typen af træning for forskellige typer af idrætsudøvere.  
Kan prioritere anvendelsen af de forskellige træningsformer (aerob-, anaerob og styrketræning) i forskellige perioder i idrætsgrene.

Litteratur oplyses før kursusstart på Absalon.

Det anbefales at man tager kurset i ”træningsfysiologi” (valgfag placeret i blok 1) før dette kursus i træningsplanlægning. Undervisningen tager udgangspunkt i, at studerende har faglige kompetencer fra ”træningsfysiologi” samt basal arbejdsfysiologi.
Planlægning af træningsforløb i praksis (under vejledning), studenterpræsentationer, forelæsninger og gruppetimer.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 12
 • Holdundervisning
 • 30
 • Forberedelse (anslået)
 • 83
 • Praktiske øvelser
 • 30
 • Projektarbejde
 • 50
 • Eksamen
 • 1
 • I alt
 • 206
Skriftlig
Mundtlig
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

De studerende afleverer 2 gruppeopgaver under forløbet: én i arbejdskravsanalyse af en idræt og én i træningsplanlægning for en idræt.

Undervejs tilbydes vejledning i udarbejdelsen af opgaverne.

Efter aflevering får de studerende feedback i form af skriftlige kommentarer fra underviseren til hver opgave.

Opgaverne fremlægges desuden i plenum, hvor både studerende og undervisere giver mundtlig feedback.

 

 

Point
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 15 min., uden forberedelse
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
Mundtlig eksamen på baggrund af en gruppesynopsis med centralt stillet opgaveformulering. Opgaven kan ses i Digital Eksamen mandag kl. 12.00 i ugen før eksamensugen og synopsis uploades mandag kl. 12.00 i eksamensugen.

Synopsens længde er maksimalt 5 sider, á 2400 anslag inkl. mellemrum, men eksklusiv figurer/tabeller samt referenceliste. Sider ud over det tilladte vil ikke blive bedømt. Synopsen fungerer som oplæg til den mundtlige eksamen 15 min. pr. studerende i gruppen. Eksamen er uden forberedelse og tager udgangspunkt i synopsen, men skal kunne perspektiveres i forhold til kursets generelle læringsmål.
Der gives en samlet karakter (helhedsvurdering) af synopsis og mundtlig eksamen.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Samme som ordinær eksamen.
Ved reeksamen kan synopsis fra den ordinære mundtlige eksamen genanvendes eller afleveres i revideret form. Ved manglende aflevering af synopsis til ordinær eksamen skal der afleveres en synopsis senest 1 uge før datoen for den mundtlige re-eksamen.

 

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.