NIDA05016U Træningsfysiologi (T-TrænFys)

Årgang 2020/2021
Engelsk titel

Physiology of Training (T-TrænFys)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i idræt og fysisk aktivitet

Kursusindhold

Kurset er opdelt i tre hovedområder:

 • Effekter af forskellige former for aerob træning
 • Effekter af forskellige former for anaerob træning
 • Effekter af kombination af forskellige former træning

  Undervejs i kurset vil der blive afviklet praktiske øvelser, hvor træningen vil blive afprøvet og evalueret.
Målbeskrivelser

Viden: 
Opnår indsigt i principperne i og fysiologiske effekter af træningsformerne aerob og anaerob samt kombinerede træningsformer.

Færdigheder:
Er i stand til praktisk at planlægge og udføre aerobe-, anaerobe- og kombinationstræningssessioner.

Kompetencer:
Kan analyse effekten af en træning på en given idrætsudøver. Kan vurdere en idrætsudøvers behov for forskellige typer af træning.

Litteratur oplyses før kursusstart på Absalon

Kendskab til biomekanik, anatomi, fysiologi samt arbejdsfysiologi eller tilsvarende vil være en fordel.
Forelæsninger, gruppetimer og praktiktimer.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 24
 • Forberedelse (anslået)
 • 170
 • Praktiske øvelser
 • 9
 • Eksamen
 • 3
 • I alt
 • 206
Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 3 timer med opsyn.
Skriftlig stedprøve.
Kurset er udtaget til ITX-eksamen.
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Samme som ordinær eksamen

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.