NIDA04050U  Motion på recept (T-Recept)

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

Exercise on Prescription (T-Recept)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i idræt

Kursusindhold

Patofysiologi, sygdomslære, træningsfysiologi i forhold til forebyggelse og behandling af f.eks overvægt, type 2 diabetes, hjerte-karsygdomme, osteoporose, m.v. Psykologi i forbindelse med motivering og fastholdelse.

Målbeskrivelser

Viden:

Den studerende opnår viden om de almindeligste sygdomme som kan behandles eller forebygges med fysisk aktivitet- og hvorledes fysisk aktivitet kan fremkalde den virkning.

Kompetencer:

Den studerende opnår kompetence til at forstå og analysere akut fysisk aktivitet og regelmæssig motions indflydelse på helbredstilstanden.

Færdigheder:

Den studerende kan teoretisk og praktisk anvise hvorledes fysisk aktivitet kan bruges i forbindels med forebyggelse og behandling af en række livsstilssygdomme.

Litteratur oplyses før kursusstart på Absalon

Basale fysiologikurser samt kurser i arbejdsfysiologi (for idrætsstuderende specielt arbejdsfysiologi 4) eller tilsvarende anbefales.
Forelæsninger, case-studier og praktik
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 3 timer med opsyn.
Skriftlig stedprøve á 3 timer uden hjælpemidler.
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Samme som ordinær eksamen.

Ved 10 eller færre tilmeldte til reeksamen, vil eksamensformen blive ændret til mundtlig eksamen á 20 minutter, inkl. votering, uden forberedelse, hvor der inden eksaminationen starter trækkes 1 spørgsmål, som danner grundlag for den mundtlige eksamination.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.

  • Kategori
  • Timer
  • Eksamen
  • 3
  • Forelæsninger
  • 42
  • Forberedelse
  • 161
  • I alt
  • 206