NIDA04048U  Anaerob træning

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

Anaerobic Training

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i humanfysiologi

Kursusindhold

Kurset gennemgår energiomsætning og træthed ved intenst intervalarbejde baseret på originale videnskabelige artikler og oversigtartikler. Endvidere hvilke tilpasninger, der foregår ved anaerob træning og deres betydning for præstationsevne ved intenst arbejde. Herudover praktiske implikationer af den eksisterende forskningsmæssige viden inden for anaerob træning.

Målbeskrivelser

Deltagere på kurset vil opnå følgende:

VIDEN
Viden om og indsigt i de tilpasninger, der foregår ved anaerob træning og deres betydning for præstationsevne ved intenst arbejde.

FÆRDIGHEDER
Kunne vurdere de tilpasninger, der foregår ved anaerob træning og analysere deres betydning for præstationsevne ved intenst arbejde.

KOMPETENCER

Kunne vurdere de praktiske implikationer af den eksisterende forskningsmæssige viden inden for forskellige former for anaerob træning og integrere denne viden.

Litteratur oplyses før kursusstart på Absalon.

Fysiologiske kurser anbefales
Forelæsninger, gruppetimer, praktiktimer og underviserstyret selvstudium.
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 3 timer med opsyn.
3 timers skriftlig eksamen med visse hjælpemidler tilladt (lommeregner, lærebøger, artikler og ordbog)
Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

lommeregner, lærebøger, artikler og ordbog er tilladt.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Samme som ordinær eksamen.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Eksamen
 • 3
 • Projektarbejde
 • 25
 • Forberedelse
 • 150
 • I alt
 • 206