NIDA04040U Idræt og ernæring 1 (T-ernæring1)

Årgang 2021/2022
Engelsk titel

Exercise and Nutrition 1 (T-ernæring1)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i fødevarer og ernæring
Bacheloruddannelsen i idræt og fysisk aktivitet
 

Kursusindhold

Modulet indeholder en teoretisk og en praktisk del. Fysiologiske principper og videnskabelig dokumentation vil danne basis for undervisningen om den aktive idrætsudøvers kost, og for forståelsen for sammenspil mellem fysisk aktivitet og kost. Emner der indrages er:

Energitilgængelighed, vægttab, makro- og mikronæringsstof behov, ergogene stoffer, antioxidanter, hydrering/dehydrering, kostsammensætning under og efter arbejde samt i forbindelse med træning, den daglige kost, kostens betydning for den fysiske præstationsevne samt kost og sundhed.

I den praktiske del indgår 2 obligatoriske opgaver, hvori der arbejdes med kostundersøgelsesmetoder, kostplaner for specifikke målgrupper samt glykæmisk index.

 

 

Målbeskrivelser

VIDEN
Den studerende vil tilegne sig viden og forståelse for den fysiologiske sammenhæng mellem kostens betydning for fysisk præstation og sundhed.

FÆRDIGHEDER
Den studerende skal kunne translatere viden til anvendelse og formidling af denne viden.

KOMPETENCER
Den studerende skal kunne fortolke og forklare den opnåede viden og have opnået egen erkendelse i den, gennem kurset erhvervede viden og vil kunne anvende denne Endvidere vil den studerende kunne perspektivere ud fra den videnskabelige litteratur.

 

Størstedelen af undervisningsmaterialet vil være videnskabelige artikler. Litteratur oplyses på  Absalon løbende under kursusforløbet.

Fysiologi, arbejdsfysiologi (svarende til de obl. kurser i Arbejdsfysiologi på Bacheloruddannelsen i Idræt og fysisk aktivitet), Træningsfysiologi eller tilsvarende.
Forelæsninger, diskussionstimer, gruppearbejde og hjemmearbejdsopgaver.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Forberedelse (anslået)
 • 146
 • Praktiske øvelser
 • 10
 • Projektarbejde
 • 22
 • I alt
 • 206
Skriftlig
Mundtlig

Individuel skriftlig feedback på rapport samt individuel mundtlig feedback på øvelse.

Point
7,5 ECTS
Prøveform
Løbende bedømmelse
Evalueringen er baseret på 2 øvelsesrapporter og begge afleveringer/rapporter skal bestås, for at faget kan bestås. Hvis første aflevering ikke er bestået, er der mulighed for en genaflevering af hver af de 2 rapporter/afleveringer.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Én intern bedømmer.
Reeksamen

Aflevering af 5 dages hjemmeopgave med centralt stillet spørgsmål indenfor kursusindhold.

Opgaven udleveres mandag kl. 9.00 og afleveres fredag kl. 23.00 i reeksamensugen.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.