NIDA04040U  Idræt og ernæring 1 (T-ernæring1)

Årgang 2019/2020
Engelsk titel

Exercise and Nutrition 1 (T-ernæring1)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i idræt og fysisk aktivitet
Bacheloruddannelsen i fødevarer og ernæring

Kursusindhold

Modulet indeholder en teoretisk og en praktisk del. Fysiologiske principper og videnskabelig dokumentation vil danne basis for undervisningen om den aktive idrætsudøvers kost, og for forståelsen for sammenspil mellem fysisk aktivitet og kost. Emner der indrages er:

Energitilgængelighed, vægttab, makro- og mikronæringsstof behov, ergogene stoffer, antioxidanter, hydrering/dehydrering, kostsammensætning under og efter arbejde samt i forbindelse med træning, den daglige kost, kostens betydning for den fysiske præstationsevne samt kost og sundhed.
I den praktiske del indgår 1 obligatorisk opgave samt 2 obligatoriske øvelser, hvori der arbejdes med kostundersøgelsesmetoder, kostplaner for specifikke målgrupper samt glykæmisk index.

Målbeskrivelser

VIDEN
Den studerende vil tilegne sig viden og forståelse for den fysiologiske sammenhæng mellem kostens betydning for fysisk præstation og sundhed.

FÆRDIGHEDER
Den studerende skal kunne translatere viden til anvendelse og formidling af denne viden.

KOMPETENCER
Den studerende skal kunne fortolke og forklare den opnåede viden og have opnået egen erkendelse i den, gennem kurset erhvervede viden og vil kunne anvende denne Endvidere vil den studerende kunne perspektivere ud fra den videnskabelige litteratur.

 

Størstedelen af undervisningsmaterialet vil være videnskabelige artikler. Litteratur oplyses før kursusstart på Absalon.

Fysiologi, arbejdsfysiologi (svarende til Arbejdsfysiologi 1-4 på Bacheloruddannelsen i Idræt), Træningsfysiologi eller tilsvarende.
Forelæsninger, diskussionstimer, gruppearbejde, hjemmearbejdsopgaver og laboratorieøvelser. Sidstnævnte vil ligge fordelt ud over ugen.
Skriftlig
Mundtlig

Individuel skriftlig feedback på rapport samt individuel mundtlig feedback på øvelse.

Point
7,5 ECTS
Prøveform
Løbende bedømmelse
Evalueringen er baseret på 2 øvelsesrapporter og begge afleveringer/rapporter skal bestås, for at faget kan bestås. Hvis første aflevering ikke er bestået, er der mulighed for en genaflevering af hver af de 2 rapporter/afleveringer.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

Aflevering af 5 dages hjemmeopgave med centralt stillet spørgsmål indenfor kursusindhold.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Praktiske øvelser
 • 10
 • Projektarbejde
 • 22
 • Forberedelse
 • 146
 • I alt
 • 206