NGEB10004U Grundlæggende mineralogi og metamorf petrologi (MinIntro)

Årgang 2020/2021
Engelsk titel

Basic Mineralogy and Metamorphic Petrology (MinIntro)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i geologi-geoscience

Kursusindhold

Kurset består af tre integrerede dele: (1) De grundlæggende fysiske, krystallografiske og kemiske egenskaber ved de vigtigste bjergartsdannende mineraler, (2) petrografisk beskrivelse og bestemmelse af mineraler og bjergarter ved mikroskopering, og (3) metamorfe bjergarters petrologi inklusiv en introduktion til termodynamik og fasediagrammer.

Målbeskrivelser

Viden:

 • De vigtigst bjergartsdannende mineralers makroskopiske, mikroskopiske, strukturelle og kemiske karakterer.
 • Krystallografi og krystaloptik.
 • Grundlæggende termodynamik og teori om fasediagrammer.
 • Petrografi og petrologi af metamorfe bjergarter.


Færdigheder:

 • Beskrivelse og bestemmelse af de almindeligste bjergartsdannende mineraler udfra deres makroskopiske og mikroskopiske karaktertræk.
 • Anvende de relevante faglige udtryk og have praktiske færdigheder i den optiske beskrivelse af mineraler og bjergarter.
 • Redegøre for de grundlæggende sammenhænge mellem mineralers kemiske og fysiske egenskaber og deres dannelsesmiljøer i Jordens skorpe og kappe.
 • Beskrive og bestemme de mest almindelige typer af metamorfe bjergarter og deres dannelsesmiljø.


Kompetencer:

 • Gøre rede for regelmæssigheden i kemisk sammensætning og atomar og strukturel opbygning af de vigtigste bjergartsdannende mineraler.
 • Redegøre for hovedtyper af symmetrien af krystaller og de deraf følgende egenskaber.
 • Beskrivelse af mineraler og bjergarter ved hjælp af polarisationsmikroskopi.
 • Anvende grundlæggende begreber og teori for termodynamik om mineralers stabilitetsforhold som illustreret i fasediagrammer.
 • Beskrive koblingen mellem forskellige typer af metamorfe bjergarter, de overordnede tektoniske/​pladetektoniske rammer og geologiske miljøer.
 • Gøre rede for de vigtigste metamorfe mineraler og mineralselskaber som funktion af udgangsbjergartens sammensætning og øvrige faktorer.
 • Beskrive metamorfe bjergarters mineralselskaber ved hjælp af grundlæggende termodynamik i metamorfe fasediagrammer.

Se kursushjemmeside på Absalon

Undervisningen foregår ved forelæsninger og øvelser. Undervisningsplanen fremgår af kursushjemmesiden på Absalon.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Forberedelse (anslået)
 • 136
 • Teoretiske øvelser
 • 14
 • Praktiske øvelser
 • 28
 • I alt
 • 206
Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 minutter
Ved den mundtlige prøve trækker den studerende et spørgsmål og eksamineres uden forberedelse.
Krav til indstilling til eksamen

En forudsætning for at kunne gå til eksamen er godkendelse af portfolio.

Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Identisk med ordinær eksamen.

Hvis indstillingskravet ikke er opfyldt skal portefolie genafleveres og godkendes 2 uger inden reeksamen.

Kriterier for bedømmelse

Der henvises til målbeskrivelsen.