NGEA09033U Arealanvendelse i globalt perspektiv

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Land Use in a Global Perspective

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i geografi og geoinformatik

Kursusindhold

Kurset giver en indføring i humane og naturvidenskabelige dimensioner af den globale arealanvendelse, primært relateret til land- og skovbrug men også med inddragelse af andre arealanvendelsestyper. Kurset har fokus på forskellige tilgange til at forstå arealanvendelse samt relevansen af arealanvendels i forhold til at opnå bæredygtig udvikling.

Målbeskrivelser

Viden:

Global arealanvendelse, globale kortlægninger, biofysiske, socioøkonomiske og kulturelle drivkræfter, case-studier versus global skala, systemanalyse, kobling mellem arealanvendelse og produktion og miljøeffekter, livelihood-land-use interaktion, bæredygtig udvikling.

Færdigheder:

redegøre for generelle tendenser for klodens arealanvendelsesændringer og for hvordan de hænger sammen med befolkningsvækst, teknologiudvikling og globaliseringsprocesser såvel som med lokale ressourceforvaltningsstrategier.
 
• redegøre for hovedtrækkene i de globale ændringer i den historiske arealanvendelse.
 
• redegøre for de væsentligste årsager til arealanvendelsesændringerne.

• redegøre for lokale og globale samfundsmæssige, kulturelle og naturmæssige faktorer som spiller en rolle for arealanvendelsesændringerne.
 
• redegøre for hvordan systemanalyse i sine forskellige betydninger kan anvendes i relation til arealanvendelseændringer.
 
• redegøre for de samfundsmæssige og miljømæssige implikationer af arealanvendelsesændringer i forskellige lokale og regionale sammenhænge.

Kompetencer:

Analysere, vurdere og anvende resultater, metoder, teori og data i forbindelse med arealanvendelsesproblemstillinger

Se kursushjemmeside på Absalon.

For at følge undervisningen anbefales et fagligt niveau svarende til BSc geografi & geoinformatik uddannelsens obligatoriske kurser.
Undervisningen foregår ved øvelser. Undervisningsplanen fremgår af kursushjemmesiden på Absalon.
Kurset er et i en række af begrænset valgfrie kurser, der giver de studerende mulighed for at tone deres uddannelse i naturgeografi, samfundsgeografi, geoinformatik eller miljøgeografi, i dette tilfælde miljøgeografi.
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse (anslået)
  • 164
  • Teoretiske øvelser
  • 42
  • I alt
  • 206
Mundtlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, løbende
Prøveformsdetaljer
Den skriftlige opgave udarbejdes løbende gennem kurset og afleveres i eksamensugen.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere.
Reeksamen

Den studerende afleverer en ny skriftlig opgave.

Opgaven skal afleveres inden reeksamensugen.

Kriterier for bedømmelse

Der henvises til målbeskrivelsen.