NGEA09033U Arealanvendelse i globalt perspektiv

Årgang 2021/2022
Engelsk titel

Land Use in a Global Perspective

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i geografi og geoinformatik

Kursusindhold

Kurset giver en indføring i humane og naturvidenskabelige dimensioner af den globale arealanvendelse, primært relateret til land- og skovbrug men også med inddragelse af andre arealanvendelsestyper. Kurset har fokus på forskellige tilgange til at forstå arealanvendelse samt relevansen af arealanvendels i forhold til at opnå bæredygtig udvikling.

Målbeskrivelser

Viden:

Global arealanvendelse, globale kortlægninger, biofysiske, socioøkonomiske og kulturelle drivkræfter, case-studier versus global skala, systemanalyse, kobling mellem arealanvendelse og produktion og miljøeffekter, næringsstofcirkulation, livelihood-land-use interaktion, bæredygtig udvikling.

Færdigheder:

redegøre for generelle tendenser for klodens land use ændringer og for hvordan de hænger sammen med befolkningsvækst, teknologiudvikling og globaliseringsprocesser såvel som med lokale ressourceforvaltningsstrategier.
 
• redegøre for hovedtrækkene i de globale ændringer i den historiske arealanvendelse.
 
• redegøre for de væsentligste årsager til arealanvendelsesændringerne.

• redegøre for lokale og globale samfundsmæssige, kulturelle og naturmæssige faktorer som spiller en rolle for arealanvendelsesændringerne.
 
• redegøre for hvordan systemanalyse i sine forskellige betydninger kan anvendes i landbrugssystemsammenhænge.
 
• redegøre for de samfundsmæssige og miljømæssige implikationer af arealanvendelsesændringer i forskellige lokale og regionale sammenhænge.

Kompetencer:

Analysere, vurdere og anvende resultater, metoder, teori og data i forbindelse med arealanvendelsesproblemstillinger

Se kursushjemmeside på Absalon.

For at følge undervisningen anbefales et fagligt niveau svarende til BSc geografi & geoinformatik uddannelsens obligatoriske kurser.
Undervisningen foregår ved øvelser. Undervisningsplanen fremgår af kursushjemmesiden på Absalon.
Kurset er et i en række af begrænset valgfrie kurser, der giver de studerende mulighed for at tone deres uddannelse i naturgeografi, samfundsgeografi, geoinformatik eller miljøgeografi, i dette tilfælde miljøgeografi.
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse (anslået)
  • 164
  • Teoretiske øvelser
  • 42
  • I alt
  • 206
Mundtlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, løbende
Den skriftlige opgave udarbejdes løbende gennem kurset og afleveres i eksamensugen.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere.
Reeksamen

Identisk med den ordinære eksamen.

Den studerende afleverer efter eget valg en ny eller en redigeret skriftlig opgave.

Opgaven skal afleveres inden reeksamensugen.

Kriterier for bedømmelse

Der henvises til målbeskrivelsen.