NGEA09027U Fluviale, estuarine og marine processer og miljøforhold

Årgang 2023/2024
Engelsk titel

Fluvial, Estuarine and Marine Processes and Environmental Relations

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i geografi og geoinformatik

Kursusindhold

Kursets giver en indføring i samspillet mellem processer og geomorfologi i estuarine, fluviale og marine miljøer, og dermed en forståelse for miljøernes udvikling og dynamik. Kurset indeholder en 1-dags ekskursion til en lokalitet i Sydsverige eller Østdanmark.

Målbeskrivelser

Viden:

Vandløbsmorfologi, QH-relationer, Strømningstyper, hastighedsfordeling i vandsøjlen, Sediment transport, Formler for materialetransport, Havvands fysiske og kemiske egenskaber, Lagdelingen og strømforhold med vægt på de indre danske farvande, Sedimenter, organisk stof, næringsstoffer og mikroplastik i estuarine og marine miljøer, flokkulering af kohæsive partikler, Iltsvind.

Færdigheder:

• redegøre for hydrauliske og sediment transportmæssige problemstillinger i forbindelse med strømmende vand

• redegøre for basale fysiske og biologiske processer som virker i det estuarine og marine miljø

• foretage kvantitative beregninger af sedimenttransporten i det estuarine og marine miljø

• redegøre for næringsstofdynamikken i danske farvande

Kompetencer:

Anlysere, vurdere og løse problemstillinger vedrørende sedimentologiske processer og miljøforhold i fluviale, estuarine og marine miljøer
 

Se kursushjemmeside på Absalon

For at følge undervisningen anbefales et fagligt niveau svarende til BSc geografi & geoinformatik uddannelsens obligatoriske kurser.
Undervisningen foregår ved øvelser. Undervisningsplanen fremgår af kursushjemmesiden på Absalon.
Kurset er et i en række af begrænset valgfrie kurser, der giver de studerende mulighed for at tone deres uddannelse i naturgeografi, samfundsgeografi, geoinformatik eller miljøgeografi; i dette tilfælde naturgeografi.
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse (anslået)
  • 159
  • Teoretiske øvelser
  • 39
  • Ekskursioner
  • 8
  • I alt
  • 206
Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 2 timer med opsyn.
Prøveformsdetaljer
Skriftlig prøve

Kurset er udtaget til ITX-eksamen.
Se vigtig information om ITX-stedprøver på Studieinformation under punktet: Eksamen -> Eksamensform og regler -> Skriftlig stedprøve (ITX-prøve)
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

Da eksamen afholdes som ITX-eksamen, stiller KU’s eksamenshus computere til rådighed. Egen computer, tablet, lommeregner eller mobiltelefon må IKKE medbringes.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere.
Reeksamen

Identisk med ordinær eksamen.

Kriterier for bedømmelse

Der henvises til målbeskrivelsen.