NGEA09002U Grundlæggende statistik (StatG)

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Basic Statistics (StatG)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i geografi og geoinformatik

Kursusindhold

Deskriptiv statistik, sandsynlighedsfordelinger, stikprøve, hypotesetest, korrelation, regression.

Målbeskrivelser

Viden om:

 • Deskriptiv statistik, sandsynlighedsfordelinger, stikprøve, hypotesetest, korrelation, regression.


Færdigheder i at:

 • Udføre grundlæggende statistiske analyser af geodata ved brug af regneark (Excel).
 • Udtrykke sig mundtligt og skriftligt præcist om statistiske emner.


Kompetencer til at:
 

 • Vurdere den relevante brug af grundlæggende statistiske analyser af geodata.

Se kursushjemmeside på Absalon.

Undervisningen foregår ved forelæsninger og øvelser. Undervisningsplanen fremgår af kursushjemmesiden på Absalon.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 14
 • Forberedelse (anslået)
 • 164
 • Teoretiske øvelser
 • 28
 • I alt
 • 206
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, løbende
Mundtlig prøve, 20 minutter
Prøveformsdetaljer
Den skriftlige opgave udarbejdes løbende og afleveres inden eksamensugen. Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i opgaven og inddrager pensum. Der trækkes desuden et spørgsmål relateret til pensum. Prøven er uden forberedelse. Bedømmelsen sker på baggrund af en samlet vurdering af den skriftlige og den mundtlige præstation.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere.
Reeksamen

Identisk med den ordinære eksamen.

Den studerende har følgende muligheder:

Vurderes den skriftlige opgave til at have et ikke-acceptabelt niveau, afleverer den studerende efter eget valg en ny eller en redigeret opgave.

Vurderes den skriftlige opgave til at have et acceptabelt niveau, afleverer den studerende efter eget valg en redigeret opgave eller genafleverer uredigeret opgaven fra den ordinære eksamen.

Opgaven skal afleveres inden reeksamensugen. Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i opgaven og inddrager pensum. Bedømmelsen sker på baggrund af en samlet vurdering af den skriftlige og den mundtlige præstation.

Kriterier for bedømmelse

Der henvises til målbeskrivelsen.