NGEA05047U  Geologisk videnskabsteori (VtGeol)

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

Theory of Science for Geologists (VtGeol)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i geologi-geoscience

Kursusindhold

Den geologiske videnskabs historie, geologisk videnskabsteori samt geologiens videnskabelige metodegrundlag.

Målbeskrivelser

Viden:

 • Den geologiske videnskabs historie
 • geologisk videnskabsteori
 • geologiens videnskabelige metodegrundlag
 • Kuhn’s paradigmebegreb i relation til geologien


Færdigheder:

 • Demonstrere et overblik over den geologiske videnskabs teoretiske grundlag set i videnskabshistorisk sammenhæng
 • Beskrive fagets udviklingshistorie fra Steno til i dag (blandt andet evolutionsteorien, pladetektonikken, istidsteorierne), samt metodiske tilgange i faget
 • Beskrive konflikten mellem den geologiske udviklingsmodel og religiøse tilgange til jordens og livets historie.
 • Demonstrere geologiens berøringsflader til pseudovidenskabelige områder


Kompetencer:

 • kan demonstrere kendskab til den geologisk videnskabs historie fra Steno og frem til i dag
 • kan redegøre for  den geologiske videnskabs teoretiske grundbegreber set i relation til andre naturvidenskaber
 • kan bedømme og fremlægge emner med relation til den geologiske videnskabsteori i essays og mundtlig fremlæggelse
For at følge kurset anbefales et fagligt niveau svarende til de grundlæggende kurser på første studieår af BSc-uddannelsen geologi-geoscience.
Undervisningen foregår ved forelæsninger og øvelser. Undervisningsplanen fremgår af kursushjemmesiden på Absalon.
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Løbende bedømmelse
Løbende aflevering af stillede, skriftlige opgaver.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Reeksamen

Mundtlig prøve, 20 minutter, på baggrund af afleveret rapport. Rapport udarbejdes særskilt til reeksamen.

Kriterier for bedømmelse

Der henvises til målbeskrivelsen.

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Teoretiske øvelser
 • 28
 • Forberedelse
 • 150
 • I alt
 • 206