NGEA04038U GIS i planlægning og forvaltning

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

GIS in Planning and Administration

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i biologi
Bacheloruddannelsen i geografi og geoinformatik
Bacheloruddannelsen i naturressourcer

 

Kursusindhold

Kurset giver en teoretisk og praktisk indføring i, hvordan Geografiske Informationssystemer (GIS) kan anvendes i forbindelse med fysisk planlægning, med fokus på den digitale kommuneplan. Kurset giver en indføring i GIS-funktioner, der er relevante i forbindelse med planlægning, med fokus på bla. lokaliserings- og tilgængelighedsplanlægning ved brug af netværksanalyse. Gennem et antal praktiske øvelser med brug af ArcGIS- platformen vil deltagerne få mulighed for at implementere konkrete planlægningsscenarier. Øvelserne vil give deltagerne viden om og erfaring med praktisk håndtering af geodata ifm. rumlige analyser og kortfremstilling. Der vil tillige blive undervist i rammerne for digital planlægning i Danmark og deltagerne vil få en generel viden om geodata til brug i planlægningen.

Målbeskrivelser

Viden:

GIS og geoinformatik, kommuneplanlægning, digital planlægning, tilgængelighedsanalyse, netværksanalyse, geodata.


Færdigheder:

 • anvende det eksisterende digitale datagrundlag for planlægningsrelateret GIS-anvendelse i Danmark, herunder relevante danske registre såsom BBR.
 • håndtere relevante GIS-modeller og dataformater 
 • redegøre for hvordan GIS-baserede analyser kan benyttes ved implementeringen af en digital kommuneplan.
 • analysere befolknings- og virksomhedlokalisering.
 • udføre netværksanalyse af tilgængelighed og analyse af lokalisering/allokering af offentlig service, bycentre mv.
 • demonstrere formidling og dissemination af geo-information, samt anvende relevante standarder for digital planlægning.


Kompetencer:

Analysere, vurdere og anvende resultater, metoder og data i forbindelse med GIS problemstillinger

Se kursushjemmeside på Absalon.

For at følge undervisningen anbefales et fagligt niveau svarende til BSc geografi & geoinformatik uddannelsens obligatoriske kurser, hvilket inkluderer et grundlæggende GIS-kursus.
Undervisningen foregår ved øvelser. Undervisningsplanen fremgår af kursushjemmesiden på Absalon.
Kurset er et i en række af begrænset valgfrie kurser, der giver de studerende mulighed for at tone deres uddannelse i naturgeografi, samfundsgeografi, geoinformatik eller miljøgeografi, i dette tilfælde geoinformatik.
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse (anslået)
 • 164
 • Øvelser
 • 42
 • I alt
 • 206
Løbende feedback i undervisningsforløbet

Der er kontinuerlig, mundtlig, lærer-feedback på de computer-baserede øvelser i form af kommentarer til bl.a. valgte metoder og opnåede resultater.

Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, løbende
Mundtlig prøve, 20 minutter
Prøveformsdetaljer
Den skriftlige opgave udarbejdes løbende og afleveres inden eksamensugen. Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i opgaven og inddrager pensum. Prøven er uden forberedelse. Bedømmelsen sker på baggrund af en samlet vurdering af den skriftlige og den mundtlige præstation.
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere.
Reeksamen

Identisk med den ordinære eksamen.

Den studerende har følgende muligheder:

Vurderes den skriftlige opgave til at have et ikke-acceptabelt niveau, afleverer den studerende efter eget valg en ny eller en redigeret opgave.

Vurderes den skriftlige opgave til at have et acceptabelt niveau, afleverer den studerende efter eget valg en redigeret opgave eller genafleverer uredigeret opgaven fra den ordinære eksamen.

Opgaven skal afleveres inden reeksamensugen. Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i opgaven og inddrager pensum. Bedømmelsen sker på baggrund af en samlet vurdering af den skriftlige og den mundtlige præstation.

Kriterier for bedømmelse

Der henvises til målbeskrivelsen.