NFYB24000U Elektromagnetisme og kredsløb

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Elektromagnetism and Circuits

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i nanoscience

Kursusindhold

Formålet er at indføre elektromagnetismen, herunder den nødvendige matematik. Der lægges også vægt på forståelse af praktiske elektriske kredsløb.

Ampere's lov, Introduktionsloven, Maxwell's forskydningsstrøm, Kirchoffs love, Ohm's lov, svingningskredse og elektromagnetisk stråling.

Kurset skal ses i sammenhæng med Elektrostatik og dataanalyse.

Målbeskrivelser

Viden:
Den studerende opnår viden om forskellige elektromagnetiske love som Coulumbs lov, Amperes lov, Kirchoffs love, Ohms lov, og der bliver gennemgået emner som induktion, Maxwell forskydningsstrøm, svingningskredse og elektromagnetisk stråling.
 

Færdigheder:
Den studerende gøres i stand til at:

 • beregne strømme og spændingsforskelle i simple elektriske kredsløb
 • beregne magnetfeltet rundt om simple elektriske kredsløb, som f.eks. en spole
 • beregne det inducerede elektriske felt i et kredsløb som funktion af den magnetiske flux gennem kredsen
 • kunne vælge værdier for induktans, modstand og kapacitans af de komponenter, der udgør en svingningskreds
 • kunne beskrive de elektriske og magnetiske felter i forbindelse med en plan elektromagnetisk bølge
 • kunne beregne lyshastigheden i et materiale med et givet brydningsindex

 

Kompetencer:
Kurset bygger videre på den studerendes viden om elektrostatik og udvider og uddyber denne ifa. et overblik over elektromagnetismen. Den studerende opnår en baggrund for senere specialisering inden for en lang række fysiske eller kemiske emner.

Nedenstående er et eksempel på forventet undervisningsmateriale. Se Absalon for endelig kursuslitteratur og udgave.

Young & Freedman: University Physics with Modern Physics (15. ed)

Matematik og fysik svarende til 1. år af bacheloruddannelsen i nanoscience
Blandede forelæsninger, teoretiske øvelser og laboratorie-eksperimenter
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 38
 • Forberedelse (anslået)
 • 132
 • Teoretiske øvelser
 • 28
 • Laboratorie
 • 8
 • I alt
 • 206
Mundtlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 minutter (ingen forberedelse)
Krav til indstilling til eksamen

Deltagelse i minimum 66% af laboratorie-eksperimenterne

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Samme som ordinær eksamen.

Studerende, der ikke opfylder indstillingskravet om deltagelse i 66% af laboratorie-eksperimenterne, kan ikke tilmeldes reeksamen, men må følge kurset igen.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelse