NFYB23004U Mekanik for nanoscience

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Mechanics for Nanoscience

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i nanoscience

Kursusindhold

Det overordnede formål er at sætte den studerende i stand til at anvende metoder fra klassisk mekanik og ikke-lineære systemer til at løse konkrete matematiske og fysiske problemstillinger. Den studerende trænes ligeledes i at reducere mere eller mindre komplekse fysiske problemer til relativt simple løsbare modeller, samt kritisk at vurdere egne antagelser og opnåede resultater.

Følgende emner gennemgås: Kinematik, dynamik, impuls og energi bevarelse, arbejde, rotationer, harmoniske oscillationer med metoder fra lineær algebra, ikke-lineære effekter klassisk mekanik, herunder kaotisk dynamik. 

Målbeskrivelser

Viden

Der opnås fortrolighed med Newtons love samt anvendelsen af bevarelsessætninger for energi, impuls og impulsmoment. Studerende forventes at forstå grundlæggende begreber i klassisk mekanik og ikke-lineær dynamik og at kunne beskrive dem matematisk.

Færdigheder

 

Studiet forventes at sætte den studerende i stand til at kunne:

 • Anvende grundlæggende metoder og resultater til løsning af problemer indenfor den klassiske mekanik
 • Benytte matematisk terminologi og symbolsprog i løsning af sådanne opgaver
 • Identificere de fysiske kræfter (herunder reaktionskræfter) der virker på et legeme
 • Relatere de fysiske kræfter, der påvirker et legeme, til legemets bevægelse
 • Anvende bevarelsessætninger (energi, impuls og impulsmoment) i klassisk mekaniske problemstillinger
 • Anvende basale metoder fra lineær algebra til at beskrive harmoniske oscillatorer
 • Forstå basal ikke-lineær dynamisk, herunder kaotisk opførsel

 

Kompetencer

Den studerende opnår kompetence i at beskrive fysik matematisk. Herunder at opnå fortrolighed med vektorregning, simple differentialligninger og matrix regning. Desuden at forstå hvordan kaos kan opstå i ulineære differentialligninger.

Endeligt undervisningsmateriale annonceres i Absalon. Følgende er et eksempel på forventet undervisningsmateriale:

 

University Physics with Modern Physics with MasteringPhysics (nyeste edition) af Hugh D. Young og Roger A. Freedman.

Få kapitler fra Steven Strogatz, ‘Nonlinear Dynamics and Chaos’ Westview (2015) (alle versioner kan bruges).

Forelæsninger og regneøvelser
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 21
 • Forberedelse (anslået)
 • 124
 • Teoretiske øvelser
 • 56
 • Eksamen
 • 5
 • I alt
 • 206
Kollektiv
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig stedprøve, 5 timer med opsyn.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Reeksamen

Mundtlig eksamen 30 min ud fra 8 spørgsmål, uden forberedelsestid.

Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende overbevisende og præcist kunne demonstrere viden, færdigheder og kompetencer, som beskrevet under målbeskrivelsen