NFYB23001U Elektrostatik og dataanalyse

Årgang 2023/2024
Engelsk titel

Electrostatics and Data Analysis

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i nanoscience

Kursusindhold

Formålet med kurset er at introducere elektrostatikken som baggrund for forståelse af elektromagnetismen, herunder den nødvendige matematik. Der lægges også vægt på forståelse af praktiske elektriske kredsløb. Deltageren bliver i stand til at foretage beregninger af simple problemer indenfor elektrostatik.

Et sekundært formål er at introducere dataanalyse, hvor bl.a. følgende begreber vil blive introduceret: Eksperimentelle usikkerheder, model-fitning og parameterbestemmelse, sådan at den studerende bliver i stand til at lave korrekte statistiske analyser af eksperimentelle data.

Kurset skal ses i sammenhæng med det efterfølgende kursus, Elektromagnetisme og kredsløb, hvor elektrostatikken vil blive udvidet med elektrodynamik og den studerende bliver forberedt til mere komplicerede problemer.

Målbeskrivelser

Færdigheder
Den studerende gøres i stand til at:

 • kunne anvende Coulombs lov i fysiske og kemiske sammenhænge.
 • beregne det elektriske felt i simple elektrostatiske opstillinger, som fx. en kondensator og en ladet kugle ved hjælp af Gauss' sætning
 • kunne beregne og anvende det elektrostatiske potentiale, f.eks. i en kapacitor
 • kunne beregne sammenhængen mellem ladning og energi i en kapacitor
 • kunne beregne den samlede kapacitans af kapacitorer i serie- og parallelforbindelser
 • kunne fitte en ret linie eller en anden relevant model til eksperimentelle data

 

Viden
Den studerende vil opnå viden om elektrostatik, f.eks. Coulumbs lov og kapacitorer, herunder lidt vektoranalyse og skal efter gennemførelsen af kurset være i stand til at løse problemstillinger indenfor elektrostatik og foretage en statistisk analyse af eksperimentelle data.

Kompetencer
Den studerende opnår kompetence i at løse opgaver indenfor elektrostatik og at kunne vurdere statistik og usikkerheder ved eksperimentelle data.

Kurset danner basis for yderligere fordybelse i elektromagnetisme.

See Absalon for final course material. The following is an example of expected course literature.

Young & Freedman: University Physics with Modern Physics

Matematik svarende til de første tre blokke af bacheloruddannelsen i nanoscience
Forelæsninger, regneøvelser og eksperimentel(le) øvelse(r)
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 42
 • Forberedelse (anslået)
 • 132
 • Teoretiske øvelser
 • 28
 • Eksamen
 • 4
 • I alt
 • 206
Mundtlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
Krav til indstilling til eksamen

4 afleveringsopgaver skal godkendes.

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Reeksamen

Samme som ordinær eksamen. Hvis indstillingskravet ikke er opfyldt, kan afleveringsopgaverne (gen-)afleveres frem til 3 uger før reeksamen.

Hvis der er ti eller færre studerende tilmeldt eksamen ændres denne automatisk til at være en mundtlig eksamen, ca. 30 minutter inkl. votering, uden forberedelsestid.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelser