NFYB10017U Sandsynlighedsregning, dataanalyse og indledende ellære (NanoF1)

Årgang 2020/2021
Engelsk titel

Probability, Data Analysis and Introductory Electromagnetism (NanoF1)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i nanoscience

Kursusindhold

Kurset skal ses i sammenhæng med Nano F2. Formålet er dels at introducere sandsynlighed og dataanalyse, så den studerende bliver i stand til at lave korrekte statistiske analyser af eksperimentelle data. Dernæst er formålet at indføre elektromagnetismen, herunder den nødvendige matematik. Der lægges også vægt på forståelse af praktiske elektriske kredsløb.

Sandsynligheder, produktregel, sumregel, Bayes sætning, bionomialfordeling, Poisson-fordelingen, normalfordelingen, eksperimentelle usikkerheder, parameterbestemmelse, model-fitning. Vektoranalyse, Gauss' og Stokes' sætninger.

Målbeskrivelser

Færdigheder
Den studerende gøres i stand til at:

 • beregne sandsynligheder
 • anvende binomialfordelingen, Poisson-fordelingen, normal-fordelingen og afgøre, hvilket der er relevant i en given sammenhæng
 • anvende Bayes sætning til at udlede modelparametre fra eksperimentelle data
 • kunne fitte en ret linie eller en anden relevant model til eksperimentelle data
 • Kunne anvende Coulombs lov i fysiske og kemiske sammenhænge.
 • Kunne beregne det elektriske felt i simple eksempler ved hjælp af Gauss’ sætning
 • Kunne beregne og anvende det elektrostatiske potentiale, fx i en kapacitor
 • Kunne beregne sammenhængen mellem energi og ladning af en kapacitor
 • Kunne beregne den samlede kapacitans af kapacitorer i serie- og parallelforbindelser

Viden
Den studerende vil opnå viden omkring ellære og -kredsløb, f.eks. Coulumbs lov, kapacitorer og herunder vektoranalyse som Gauss’ og Stokes’ sætninger. Der gennemgås sandsynlighedsregning med henblik på eksperimentel forsøgsstatistisk.
 

Kompetencer
Den studerende opnår kompetence i at kunne vurdere statistik og usikkerheder ved eksperimentelle data.

Kurset danner basis for yderligere fordybelse i elektromagnetisme.

See Absalon for final course material. The following is an example of expected course literature.

 

Noter og Young And Freedman: University Physics (13. ed)

Matematik svarende til det første halvår af bacheloruddannelsen i nanoscience
Forelæsninger og øvelser
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 42
 • Forberedelse (anslået)
 • 132
 • Teoretiske øvelser
 • 28
 • Eksamen
 • 4
 • I alt
 • 206
Mundtlig
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
---
Krav til indstilling til eksamen

4 afleveringsopgaver skal godkendes.

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Reeksamen

Samme som ordinær eksamen. Hvis indstillingskravet ikke er opfyldt, kan afleveringsopgaverne (gen-)afleveres frem til 3 uger før reeksamen.

Hvis der er ti eller færre studerende tilmeldt eksamen ændres denne automatisk til at være en mundtlig eksamen.

Kriterier for bedømmelse

Se "målbeskrivelsen"