NFYB10008U Vejrkortanalyse og prognoser på DMI

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Weather Map Analysis and Prognoses at DMI

Kursusindhold

Kurset er praktisk orienteret og rettet mod arbejdet med operationel vejrforudsigelse. Kurset er også en god baggrund for en kandidatuddannelse, som sigter mod en dybere forståelse af synoptiske vejrfænomener.

Kurset introducerer vejrdataanalyseteknikker baseret på både konventionelle og nye typer af observationer og data. Tilsvarende gennemgås anvendelse og fortolkningen af numeriske prognosedata, der anvendes i moderne vejrforudsigelse til samfundets beredskab, erhvervsliv og borgere. Moderne fortolkningsmetoder indføres, f.eks. fortolkning af vejrets strømninger ved brug af potentiel vorticity. Satellitdata inddrages så vidt muligt i fortolkningerne. Indøvningen af metoder mv. sker på basis af analyser af det aktuelle vejr.

Målbeskrivelser

Færdigheder

 De studerende kan:

 • anvende moderne analysemetoder af vejrdata og konceptuelle modeller (herunder frontmodeller og PV-kort)
 • fortolke forskellige typer af data- og prognosemateriale
 • relatere satellit-, radar- og observationsdata til vejrsystemernes dynamik og udvikling
 • vurdere sammenspillet mellem de synoptiske skalaer i vejret og prognosemodellernes evne til at simulere disse
 • udarbejde moderne vejrforudisgelser selvstændigt og med henblik på anvendelse i moderne vejrtjenester.

 

Viden

 De studerende har:

 • generel viden om vejrdata og prognosekort og de gældende teorier bag analyserne heraf.
 • fortrolighed med analyser/fortolkninger af konkrete vejrsituationer med særlig henblik på vejrforudsigelser.

 

Kompetencer

 De studerende kan:

 • overføre teoretisk viden om atmosfærens dynamik og fysik til praktiske anvendelser i en moderne vejrtjeneste.
 • bruge de praktiske færdigheder til videregående studier af atmosfærens dynamik.
Svarende til kurserne under specialiseringsretningen Meteorologi.
Kurset foregår på DMI, men koordineres med skemalægningen ved NBI.

Forelæsninger og gennemgang af vejrsituationer med tilhørende prognosekort. Der stilles krav om tilstedeværelse i mindst 75 % af undervisningstiden.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 64
 • Forberedelse (anslået)
 • 219
 • Praktiske øvelser
 • 128
 • Eksamen
 • 1
 • I alt
 • 412
Mundtlig
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 30 min
Prøveformsdetaljer
Eksamen foregår ved at man får en forberedelsestid på ca. ½ time, hvorefter man fremlægger en analyse af den konkrete vejrsituation og laver en prognose baseret på det foreliggende materiale.
Krav til indstilling til eksamen

Krav om 75% deltagelse

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Reeksamen

Samme som ordinær eksamen. Kravet om deltagelse kan ikke fraviges. En studerende, der ikke opfyder kravet, må følge kurset igen.

Kriterier for bedømmelse

SeMålbeskrivelse