NDAB23002U Introduktion til diskret matematik og algoritmer (IDMA)

Årgang 2023/2024
Engelsk titel

Introduction to Discrete Mathematics & Algorithms (IDMA)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i datalogi-økonomi

Bacheloruddannelsen i machine learning og datavidenskab

Bacheloruddannelsen i kognitions- og datavidenskab

Kursusindhold

Kurset giver en introduktion til diskret matematik, algoritmer og datastrukturer. Fokus er på matematisk metode og matematiske værktøjer, som bruges i løsningen af datalogiske problemstillinger. Emner der dækkes inkluderer logik, elementær talteori og tælleproblemer, mængder og relationer, samt funktioner. 

Målbeskrivelser

Viden om

 • grundlæggende matematisk metode
 • logik, elementær talteori og tælleproblemer
 • mængder, relationer, og funktioner
 • asymptotisk tids- og pladskompleksitet
 • basale datastrukturer (herunder lister, stakke, køer, binære søgetræer) og operationer på disse
 • grafer og træer og relaterede algoritmerFærdigheder i

 • at formulere simple matematiske argumenter og beviser, samt identificere relevante matematiske værktøjer blandt kursets emner til løsning af datalogiske problemstillinger
 • at analysere kombinatoriske problemstillinger såvel ved brug af tælleargumenter som algebraiske operationer
 • at bestemme køretid herunder gøre brug af asymptotisk notation til at angive størrelsesordenen af en funktion    
 • at analysere fordele og ulemper ved udvalgte algoritmer og datastrukturer

 

Kompetencer til

 • selvstændigt at løse problemer inden for udvalgte videnspunkter fra listen ovenfor
 • at udvælge metoder og teoridele til løsning af problemer inden for kursets vidensområde, herunder specielt udføre formelle logiske operationer på matematiske udsagn

Offentliggøres på kursets Absalon-side ved kursusstart.

Kompetencer svarende til kurserne "Programmering og problemløsning" samt MatIntroNat/MatIntroKem.
Kurset vil blande forelæsninger, klasseundervisning, gruppeøvelser og individuelle opgaver.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 27
 • Forberedelse (anslået)
 • 107
 • Øvelser
 • 43
 • Eksamensforberedelse
 • 25
 • Eksamen
 • 4
 • I alt
 • 206
Skriftlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
Krav til indstilling til eksamen

Det er en forudsætning for at kunne gå til eksamen, at den studerende har fået godkendt de 4-6 obligatoriske opgaver (individuelle opgaver). Aflevering sker i Absalon.

Hjælpemidler
Skriftlige hjælpemidler tilladt

Udskrifter (fx af løsninger til gamle eksamener) er ikke tilladt mens håndskrevne noter og lærebøger er tilladt.

Skriftlige hjælpemidler inkluderer ikke e-bøger og internetadgang.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Reeksamen

Mundtlig eksamen uden forberedelse i fuldt pensum. 30 minutter inklusive votering. Skriftlige hjælpemidler (notater og bøger mv.) er tilladt.

Hvis den studerende ikke er kvalificeret til ordinær eksamen kan kvalifikation til reeksamen opnås ved aflevering og godkendelse af de obligatoriske opgaver. Aflevering sker i Absalon senest 3 uger før reeksamen.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen