NDAB23001U Participatory design af informationssystemer (PD)

Årgang 2023/2024
Engelsk titel

Participatory Design of Information Systems (PD)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i datalogi
 

Kursusindhold

Kurset giver de studerende viden og færdigheder, så de i projektgrupper sammen med brugere, ledelse og andre IT-professionelle kan designe effektive og nyttige informationssystemer, der meningsfuldt understøtter menneskelige aktiviteter. I kurset undervises der i en metode, der skaber grundlaget for efterfølgende udvikling og implementering af bæredygtige IT-anvendelser.
 
I kurset vil den studerende lære:

 1. A) At indsamle, systematisere og beskrive en velunderbygget forståelse af brugerbehov
 2. B) At udvikle og beskrive i tekst, grafik og en simpel prototype en samlet vision for et kommende informationssystem set i sammenhæng med brugskonteksten
 3. C) Hvordan krav og ønsker til et nyt eller forbedret informationssystem kan beskrives og prioriteres i samarbejde med potentielle brugere og deres ledelse
 4. D) Hvordan personlige data håndteres med hensyn til privacy i en brugercentreret designproces.
Målbeskrivelser

Viden om

 • En samlet metode med principper for og teknikker og værktøjer til udvikling af brugsscenarier, prototyper mv. med henblik på at udforske designrummet i samarbejde med potentielle brugere af informationssystemet.
 • Teknikker til at evaluere design-alternativer til belysning af fordele og ulemper ved alternativerne.
 • Design og evaluering af interaktion mellem mennesker og informationssystem.
 • Planlægning, vurdering og regulering af et IT-designprojekt i en agil, iterativ og læringsorienteret designproces.
 • Dokumentation af IT-løsningen, og effektiv informationsudveksling mellem udviklere, brugere og ledelse gennem udviklingsprocessens forskellige trin.
   

Færdigheder i

 • Som deltager i en projektgruppe bestående af IT- og domæneeksperter at planlægge og styre en agil designproces, som indenfor resurse- og tidsmæssigt begrænsede rammer forbereder realisering af et ny og forbedret informationssystem.
 • At undersøge, diskutere og afveje styrker og svagheder i udvalgte design-alternativer for et kommende informationssystem.
   

Kompetencer i

 • •    At analysere, designe og vurdere kvaliteter i et påtænkt informationssystem set fra et helhedssynspunkt, der kombinerer både IT-tekniske og bruger-orienterede aspekter.
 • •    Som deltager i en IT-projektgruppe at samarbejde med potentielle brugere, ledelse og andre systemudviklere om målrettet forberedelse af realisering af et nyt eller forbedret informationssystem.

Se Absalon for kursuslitteratur.

Vi har tidligere brugt : Bødker, Kensing og Simonsen: Professionel Forundersøgelse, Samfundslitteratur. Den findes også på engelsk, som nogle studerende fortrækker: Participatory IT Design fra MIT Press.
 

Viden om interaktionsdesign på et niveau svarende til gennemførelse af DIKU-kurset "Interaktionsdesign".

Programmeringsfærdigheder og erfaringer med softwareudvikling på et niveau svarende til gennemførelse af DIKU-kurserne "Programming og problemløsning" og "Softwareudvikling".
En kombination af forelæsninger, selvstudier af kursuslitteraturen, projektarbejde og øvelser.
Kurset svarer til 50% af det tidligere kursus NDAB16009U Udvikling af informationssystemer (UIS), og man kan derfor ikke få ECTS for dette kursus, hvis man allerede har bestået Udvikling af Informationssystemer (UIS)
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 20
 • Forberedelse (anslået)
 • 51
 • Øvelser
 • 20
 • Projektarbejde
 • 115
 • I alt
 • 206
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, i løbet af kurset
Prøveformsdetaljer
Eksamen består af en skriftlig projektrapport udarbejdet i grupper med eksplicit definerede individuelle bidrag.
Krav til indstilling til eksamen

2 obligatoriske opgaver skal afleveres og godkendes for at kvalificere sig til eksamen senest 2 uger før eksamensugen for blok 3.

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere.
Reeksamen

Den reviderede projektrapport genafleveres senest 2 uger før reeksamensdatoen (projektet kan genafleveres som et individuelt projekt).

Hvis den studerende ikke er kvalificeret til ordinær eksamen kan kvalifikation til reeksamen opnås ved aflevering og godkendelse af de obligatoriske opgaver senest 2 uger før reeksamen, således at samme krav som for deltagelse ved ordinær eksamen opfyldes.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.