NDAB22006U Softwareudvikling til digital sundhed

Årgang 2022/2023
Engelsk titel

Software Development for Digital Health

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i sundhed og informatik 

Kursusindhold

Kurset giver en introduktion til de elementære elementer i udviklingen af it-systemer i sundhedsvæsenet. Det indbefatter fra området software engineering: kravspecifikation, use cases, grundlæggende softwaredesigndiagrammer og implementering/testmetoder. Det indbefatter fra området Databaser: databasedesign og databasemanipulationssprog. Endelig giver kurset en introduktion til dataudvekslingsstandarder.

Målbeskrivelser

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden

 • Redegøre for hvad en kravspecifikation er og hvordan den udarbejdes
 • Kendskab til udvekslingstandarder af sundhedsdata
 • Kendskab til software testmetoder og hvordan den udarbejdes

 

Færdigheder

 • Kan bruge digitale værktøjer til brug for dokumentation af software-relatere projekter

 • Kan anvende softwareudviklingsmetoder i forhold til en given opgave og opgavens kontekst

 • Kan kommunikere om softwaredesign via konceptuelle  modelleringsdiagrammer 

 • Begrunde valg af datatyper og datamodeller
   

Kompetencer

 • Indgå i et sundhedsfagligt projektsamarbejde omkring udviklingen af et mindre IT-system
   
 • Reflektere over udfordringerne ved udviklingen af store IT-systemer i en sundhedskontekst
   
 • Udvikle simpel objektorienteret software med brugergrænseflade og interaktion til database i relevante programmeringsprog
   
 • Oprette og manipulere databaser ved hjælp af SQL
Viden om programmering og færdigheder svarende til det, der opnås på kurset NDAB21003U Python programmering til datavidenskab.
Forelæsninger, øvelser, workshops samt afleveringsopgaver
Store dele af undervisningen foregår på engelsk.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 24
 • Forberedelse (anslået)
 • 88
 • Øvelser
 • 24
 • Projektarbejde
 • 50
 • Eksamen
 • 20
 • I alt
 • 206
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Mundtlig prøve, 20 min. uden forberedelse
Prøveformsdetaljer
Eksamen består af to dele:
1) En individuel skriftlig opsummering over projekterne i slutningen af kurset.
2) En individuel mundtlig eksamen, der tager udgangspunkt i opsummeringen (20 min. uden forberedelse).

Der gives en samlet individuel karakter.
Krav til indstilling til eksamen

Studerende skal udarbejde 2-4 skriftlige gruppeafleveringer i løbet af kursus.

Alle afleveringer skal godkendes senest 2 uger før eksamen.

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Reeksamen

Indstillingskravet og eksamensformen er de samme som ved den ordinære eksamen.

Hvis indstillingskravet ikke allerede er opfyldt kan tilsvarende opgaver afleveres 3 uger før re-eksamen. Kontakt kursusansvarlige for detaljer.

 

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.