NDAB20001U High Performance programmering og systemer (HPPS)

Årgang 2022/2023
Engelsk titel

High Performance Programming and Systems (HPPS)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i biokemi
Bacheloruddannelsen i datalogi-økonomi
Bacheloruddannelsen i machine learning og datavidenskab

Kursusindhold

Kurset introducerer de studerende til emnerne computerarkitektur og datanetværk, hukommelsesarkitektur, styresystemer, task-parallelisme og samtidighed, samt til massivt data-paralleliserede arkitekturer. Der vil være fokus på effektiv data-processering (big data) og effektive beregninger (big compute).

 

Kurset er rettet mod studerende på kombinationsuddannelserne datalogi-økonomi og machine learning og datavidenskab, og søger at udvikle en grundlæggende forståelse for koncepter indenfor datamater og it-systemer. Efter kurset vil den studerende besidde evnen til at reflektere over den praktiske ydeevne og udførsel af lavniveau programmer, samt besidde det faglige grundlag for senere praktiske og teoretiske kurser indenfor datalogien.

 

Kursets indhold er tematisk opdelt som følger:

 • Talrepræsentationer, aritmetik og boolsk algebra
 • Instruktionssæt, (symbolsk) maskinsprog, processorarkitektur, og lagerhierarkier
 • Tråde, skedulering, og synkronisering
 • Processer og virtuel hukommelse
 • Datanetværk
 • Parallelle arkitekturer (MIMD, SIMD)

 

Kurset vil undervejs introducere studerende til lav-niveau  systemprogrammeringssprog, såsom C, samt til relevante  udviklingsværktøjer, koncepter og teknikker indenfor systemprogrammering. Parallelliseringsteknikker implementeret i gængse lineær algebra-biblioteker vil blive introduceret.

Målbeskrivelser

Viden om

 • talrepræsentationer, aritmetik og boolsk algebra
 • instruktionssæt, (symbolsk) maskinsprog, processorarkitektur, og lagerhierarkier
 • tråde, skedulering, og synkronisering
 • processer og virtuel hukommelse
 • indkodning af data i filer
 • datanetværk
 • parallelle arkitekturer (MIMD, SIMD)

 

Færdigheder i at

 • implementere enkle programmer i et systemprogrammeringssprog med eksplicit lagerhåndtering
 • redegøre for de forskellige motivationer for samtidighed, lagerhierarkier, og virtuel hukommelse
 • benytte gængse værktøjer til at foretage udvikling, modifikation og udvidelse af programmer på systemniveau
 • systematisk afprøve, fejlrette og dokumentere programmel på systemniveau
 • implementere enkle programmer på en parallel platform

 

Kompetencer til at

 • ræsonnere omkring processorarkitektur, lagerhierarkier, styresystemer og datanetværk
 • analysere ydeevnen af programmer baseret på viden om processorarkitektur, lagerhierarkier og styresystemer
 • implementere enkle programmer i et systemprogrammeringssprog
 • ræsonnere omkring korrektheden af simple flertrådede programmer, herunder strategier for undgåelse af race conditions og deadlocks
 • implementere enkle programmer på en parallel platform, samt redegøre 
  for hvordan vektor og matrix operationer parallelliseres i gængse 
  biblioteker

Se Absalon for kursuslitteratur.

Programmering og Problemløsning (PoP) samt Diskret Matematik og Formelle Sprog (DMFS) (eller Diskret matematik og algoritmer (DMA)) .
Forelæsninger og øvelsestimer med praktiske og teoretiske hjemmeopgaver, samt programmeringsprojekter afrapporteret med skriftlige rapporter (i grupper).
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 32
 • Forberedelse (anslået)
 • 62
 • Øvelser
 • 32
 • Projektarbejde
 • 40
 • Eksamensforberedelse
 • 20
 • Eksamen
 • 20
 • I alt
 • 206
Skriftlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 5 dage
Prøveformsdetaljer
Individuel tag-hjem skriftlig eksamen med udarbejdelse af rapport og evt. program.
Krav til indstilling til eksamen

Der stilles 3-5 afleveringsopgaver af varierende størrelse, herunder programmeringsprojekter og teoretiske opgaver.

Det udmeldes på Absalon ved kursusstart præcis hvor mange afleveringsopgaver, der stilles. 

Alle undtagen 1 af opgaverne skal godkendes for at kvalificere sig til eksamen.

Detaljer for afleveringerne, herunder størrelserne på opgaverne og om de enkelte opgaver skal løses individuelt eller i grupper, offentliggøres ved kursusstart.

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Samme som den ordinære eksamen.

Kvalifikation til deltagelse i reeksamen opnås ved (gen)aflevering af afleveringsopgaver senest 3 uger før reeksamen, således at samme krav som for indstillingskravet til den ordinær eksamen opfyldes. Dvs. alle undtagen 1 af afleveringsopgaverne skal godkendes for at kvalificere sig til reeksamen.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.