NDAB19002U Diskret Matematik og Formelle Sprog (DMFS)

Årgang 2019/2020
Engelsk titel

Discrete Mathematics and Formal Languages

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i machine learning og datavidenskab
Bacheloruddannelsen i datalogi og økonomi
 

Kursusindhold

Kurset giver en introduktion til diskret matematik og formelle sprog. Fokus er på matematisk metode og matematiske værktøjer, som bruges i løsningen af datalogiske problemstillinger. Emner der dækkes inkluderer logik, elementær talteori og tælleproblemer, mængder og relationer, samt funktioner. Fokus i delen omkring formelle sprog omhandler systematisk beskrivelse og analyse af formelle sprog og grammatikker, herunder områder som regulære sprog og tilstandsmaskiner.

Målbeskrivelser

Viden om

 • grundlæggende matematisk metode
 • logik, elementær talteori og tælleproblemer
 • mængder, relationer, og funktioner
 • asymptotisk tids- og pladskompleksitet
 • grafer og træer
 • tilstandsmaskiner
 • regulære sprog
 • formelle sprog og grammatikker

 

Færdigheder i

 • at formulere simple matematiske argumenter og beviser, samt identificere relevante matematiske værktøjer blandt kursets emner til løsning af datalogiske problemstillinger
 • at analysere kombinatoriske problemstillinger såvel ved brug af tælleargumenter som algebraiske operationer
 • at bestemme køretid herunder gøre brug af asymptotisk notation til at angive størrelsesordenen af en funktion     

 

Kompetencer til 

 • selvstændigt at løse problemer inden for udvalgte videnspunkter fra listen ovenfor
 • at udvælge metoder og teoridele til løsning af problemer inden for kursets vidensområde, herunder specielt udføre formelle logiske operationer på matematiske udsagn

Offentliggøres på kursets Absalon-side ved kursusstart.

Kompetencer svarende til kurserne "Programmering og problemløsning" samt MatIntroNat/MatIntroKem.
Kurset vil blande forelæsninger, klasseundervisning, gruppeøvelser og individuelle opgaver.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 4
 • Eksamensforberedelse
 • 25
 • Forberedelse
 • 107
 • Forelæsninger
 • 27
 • Øvelseshold
 • 43
 • I alt
 • 206
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
4 timers skriftlig eksamen med hjælpemidler. Uden internetforbindelse.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
flere interne bedømmere
Reeksamen

Mundtlig eksamen uden forberedelse i fuldt pensum. 30 minutter inklusive votering. Skriftlige hjælpemidler (notater og bøger mv.) er tilladt.
 

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.