NDAB15003U Interaktionsdesign (Inter)

Årgang 2023/2024
Engelsk titel

Interaction Design (Inter)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i datalogi
Bacheloruddannelsen i kognitions- og datavidenskab
Bacheloruddannelsen i sundhed og informatik
Kandidatuddannelsen i datalogi med sidefag

Kursusindhold

Kursets formål er at give deltagerne en indføring i de centrale begreber, problemstillinger og metoder i fagområderne menneske-datamaskine interaktion og interaktionsdesign. Gennem en kombination af forelæsninger og øvelser skal deltagerne lære, hvad brugsvenlighed er, hvordan brugsvenlige systemer designes, og hvordan man kan evaluere brugergrænseflader.

Kurset vedrører interaktion mellem mennesker og interaktive IT-systemer. Denne belyses ved følgende tre hovedområder:

(a) Brugsvenlighed:
Omfanget, hvormed et IT-system støtter brugernes aktiviteter på en for brugerne effektiv og bekvem måde. Herunder behandles vigtigheden af brugsvenligt design, facetter af brugsvenlighed, grundlæggende principper for brugsvenligt design, brugeres evner og behov, teorier for menneske-datamaskine- interaktion, og de særlige udfordringer som er knyttet til design af brugsvenlige interaktive systemer;

(b) Design og konstruktion:
Planlægning og udformning af IT-systemer, så de er brugsvenlige. Herunder behandles analyser af brugeres arbejde, fordele og ulemper ved forskellige interaktionsformer, opbygning af brugergrænseflader, og prototyper af brugergrænseflader;

(c) Evaluering af brugergrænseflader:
Hvordan IT-systemers brugsvenlighed kan undersøges rigoristisk. Herunder behandles valg af evalueringsteknikker, eksperimentel udførelse af evalueringer, fortolkning af evalueringsresultater, samt effektiv kommunikation af evalueringsresultater.

Alle tre emner vil blive behandlet både ud fra kursuslitteraturen og ved praktiske øvelser.

Målbeskrivelser

Ved kurset afslutning har den studerende opnået følgende:

Viden

 • Grundlæggende viden om gængs teori og praksis for menneske-datamaskine-interaktion og interaktionsdesign.
 • Viden om brugeres evner, færdigheder og behov, og kendskab til metoder til at afdække disse.
 • Basal viden om interaktionsformer og de bagvedliggende principper. 
 • Viden om teori og praksis bag evalueringsformer for brugsvenlige IT-systemer generelt. Færdigheder

 • Designe og re-designe brugsvenlige IT-systemer og evaluere samme under anvendelse af usability-evaluering, inspektion og øvrige, udvalgte, klassiske evalueringsmetoder.
 • Skitsere og prototype brugergrænseflader og interaktionsformer ud fra en forståelse af brugeres evner og behov.


Kompetencer

 • Planlægge og udføre design og re-design af IT-systemer under anvendelse af brugsvenlighedsprincipper. 
 • Planlægge og udføre design og re-design af IT-systemer med feedback fra eksperimentelle evalueringer af brugsvenlighed. 
 • Formidle og kommunikere kriterier for brugsvenlighed og resultater af evalueringer af brugsvenlighed under design af IT-systemer.

Se Absalon, når kurset er oprettet.

Kendskab til grundlæggende programmering.
Forelæsninger og klasseøvelser.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 32
 • Forberedelse (anslået)
 • 90
 • Praktiske øvelser
 • 32
 • Eksamensforberedelse
 • 30
 • Eksamen
 • 22
 • I alt
 • 206
Skriftlig
Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 4 dage
Prøveformsdetaljer
Eksamen er individuel
Krav til indstilling til eksamen

Det er en forudsætning for at kunne gå til eksamen, at den studerende har fået godkendt de 4-6 obligatoriske opgaver (individuelle- og gruppeopgaver). Aflevering sker i Absalon.

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

 Det er tilladt at anvende værktøjer baseret på kunstig intelligens i eksamensopgaven hvis den studerende redegører for hvilke værktøjer, der er brugt, hvordan de er brugt og i hvilke dele af opgaven de er brugt.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Hvis den studerende ikke er kvalificeret til ordinær eksamen kan kvalifikation til reeksamen opnås ved aflevering og godkendelse af de obligatoriske opgaver. Aflevering sker i Absalon senest 2 uger før reeksamen.

Reeksamen afholdes som ordinær eksamen. Såfremt der er 10 eller færre tilmeldte, afholdes reeksamen som en mundtlig eksamen af 20 min. varighed, uden forberedelse.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.