NDAB11001U  Projekt i menneske-datamaskine interaktion eller it-projektledelse

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

Project in Human–Computer Interaction or IT-Project Management

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i sundhed og informatik

Kursusindhold

Kurset giver de studerende mulighed for selvstændigt at løse en praktisk orienteret opgave inden for menneske-datamaskine interaktion eller organisation/ledelse af it-projekter i sundhedssektoren.

Målbeskrivelser

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

 

Viden

 • kombinere relevant viden indenfor menneske-datamaskine interaktion, interaktionsdesign, systemudvikling eller IT- projektledelse i en beskrivelse af et selvvalgt konkret undersøgelsesspørgsmål af betydning indenfor sundhedssektoren


Færdigheder

 • kombinere faglig viden og egne empiriske resultater opnået ved anerkendte metoder, eventuelt tilpasset så de bidrager til løsning af det valgte undersøgelsesspørgsmål
   
 • redegøre for styrker, svagheder og begrænsninger ved løsningen af undersøgelsesspørgsmålet

 • udarbejde en sprogligt og strukturelt klar rapport med relevante illustrationer og litteraturreferencer, som følger en etableret standard ved akademisk rapportering

Kompetencer

 • Kurset skal bidrage til at give den studerende kompetence i at udvælge og afgrænse et undersøgelsesspørgsmål til systematisk udforskning i en begrænset tidsperiode samt afslutte arbejdet med en koncis og sammenhængende faglig rapport. Kompetencerne skal støtte den videre læring, bl.a. ved studiets senere bachelorprojekt

Se Absalon for kursuslitteratur.

Bestået Kursus i menneske-datamaskine interaktion/​interaktionsdesign, eller
Bestået Kursus i it-projektledelse.
Projektarbejde med gruppevis vejledning, i almindelighed 2-3 deltagere i hver gruppe.
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
2,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Projektopgaven udarbejdes i kursusforløbet.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere.
Reeksamen

Reeksamensformen er den samme som eksamensformen vedr. ordinær eksamen, dvs aflevering af en projektopgave.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 7
 • Vejledning
 • 7
 • Projektarbejde
 • 55,5
 • I alt
 • 69,5