NDAA09030U It-projektledelse (ITP)

Årgang 2021/2022
Engelsk titel

IT Project Management (ITP)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i sundhed og informatik

Kursusindhold

Kurset giver en indføring i centrale udfordringer, begreber og metoder, som er vigtige i arbejdet med styring og realisering af større it-baserede projekter i almindeligt forekommende organisatoriske sammenhænge.
Kurset har fokus på, hvordan den organisation, der skal have et it-system indført, sikrer sig at få de ønskede forretningsmæssige gevinster heraf - med et styret omkostnings- og risikoniveau.

I kurset behandles emner som ideudvikling, foranalyse, udarbejdelse af business case, estimering, interessentanalyse, kvalitetsstyring, risikostyring, kravfastlæggelse, kontraktindgåelse, leverandørstyring og beslutningsprocesser i it-baserede projekter.
Der gives også eksempler på vigtige typer af systemudviklingsmetoder, både strukturerede og agile udviklingsmetoder.

Endelig er der fokus på den organisatoriske implementering, herunder fastlæggelse af nye arbejdsgange, medarbejderinddragelse, uddannelse mv.

 

Målbeskrivelser

Den studerende skal efter kurset have opnået følgende:

 

Viden

 • En grundlæggende viden om de centrale udfordringer, begreber og metoder indenfor it-projektledelse.
 • En forståelse af samspillet mellem den tekniske og den organisatoriske implementering af et it-projekt.

 

Færdigheder

 • Evnen til at analysere og diskutere projektledelsesproblemstillinger og handlemuligheder i it-projekter i forbindelse med vigtige typer af systemudviklingsmetoder og gængse udfordringer.
 • Evnen til at gennemføre en systematisk analyse af et forelagt it-projektforløb og herigennem redegøre for projektets projektledelsesmæssige situation (status, stærke og svage sider, risici og handlingsmuligheder).

 

Kompetencer

 • Evnen til at planlægge og styre et mindre it-projekt på en måde, så der løbende sker en systematisk styring af realiseringen af forretningsmæssig nytteværdi i forhold til omkostninger, tidsforbrug og risikoniveau.

 

Se Absalon, når kurset er oprettet.

Kendskab til metoder for softwareudvilking. Dette kan for eksempel opnås gennem et af kurserne: Udvikling af informationssystemer, Projektkursus: Systemudvikling eller
Sundheds-it: System udvikling og databaser.
Forelæsninger, gæsteforelæsninger, hjemmeopgaver og øvelser.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 14
 • Forberedelse (anslået)
 • 151
 • Praktiske øvelser
 • 21
 • Eksamen
 • 20
 • I alt
 • 206
Skriftlig
Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 5 dage
Omfanget af eksamensbesvarelsen er max 15 sider.
Krav til indstilling til eksamen

Det er en forudsætning for at kunne gå til eksamen, at et antal ugeopgaver svarende til én mindre end antallet af stillede ugeopgaver er godkendt.

Der stilles 4-6 ugeopgaver. Af den enkelte ugeopgave vil det fremgå, om det er et krav, at den skal afleveres individuelt, eller om den kan afleveres i grupper, samt hvor mange studerende, der kan indgå i en gruppe.

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Hvis den studerende ikke er kvalificeret til den ordinære eksamen kan kvalifikation opnås ved aflevering og godkendelse af tilsvarende opgaver. Indstillingskravet skal være opfyldt senest to uger inden reeksamen.

Reeksamen som ordinær eksamen.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.