NBIK24000U Videregående plantebestemmelse

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Advanced Plant Identification

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i biologi

Kandidatuddannelsen i biologi med sidefag

Kursusindhold

Kritisk artsbestemmelse af karplanter med fokus på Danmarks flora, samt basalt kendskab til arternes levestedskrav.

Målbeskrivelser

Viden:

 • Godt overblik over botanisk fagterminologi and de gængse redskaber til identifikation af danske planter
 • Erfaring med kritisk brug af bestemmelseslitteratur til planter

 

Færdigheder:

 • At korrekt artsbestemme danske planter ved hjælp af bestemmelsesnøgler og artsbeskrivelser
 • At have et godt overblik over danske planters overordnede systematik og artsafgrænsning

 

Kompetencer:

 • At kunne nå sikkert frem til korrekte navn på danske karplanter
 • At besidde grundlæggende viden om plantearternes habitatkrav
 • At kunne bruge plantebestemmelse i naturovervågning, naturforvaltning og formidling af planternes økologi og mangfoldighed.

Dansk flora, 2. udgave, af S. Frederiksen, F. N. Rasmussen & O. Seberg (2012).

Udleverede specialnøgler til blomsterløse planter, kritiske grupper etc.

Yderligere anbefalet litteratur – se Absalon

Gennemført bachelordel i Biologi el.lign. uddannelse, hvor dette kursus forudsætter et fagligt niveau på højde med gennemført Organismernes Diversitet og Feltbiologi II. Kurset “Botanik” er anbefalet.
Feltkursus med ekskursioner til en vifte af habitattyper om dagen og med aftenøvelser. Desuden en selvstændig opgave med feltarbejde.
Der betales for overnatning og forplejning på feltkurset, ligesom der kan være udgifter til transport. Feltkursusdelen afholdes typisk i Jylland. Vejledende egenbetaling DKK 750.
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse (anslået)
 • 106
 • Praktiske øvelser
 • 30
 • Ekskursioner
 • 30
 • Projektarbejde
 • 30
 • Eksamen
 • 10
 • I alt
 • 206
Løbende feedback i undervisningsforløbet

Skriftlig individuel feedback på selvstændig opgave

Mundtlig løbende individuel og kollektiv feedback

Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
Rapporten består af dokumentation for det udførte bestemmelsesarbejde i form af noter og illustrationer – typisk fotos – af diagnostiske karakterer som er blevet iagttaget og brugt i bestemmelsesarbejdet. Rapporten udarbejdes under kursets anden halvdel.
Krav til indstilling til eksamen

Godkendt aktiv deltagelse i feltdelen af kurset

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

Skriftlig eksamen (4 timer). Følgende hjælpemidler er tilladt: "Dansk Flora". Ved manglende godkendt deltagelse i feltdelen af kurset, kan den studerende ikke gå til eksamen eller reeksamen og må følge kurset næste gang det udbydes.

Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende overbevisende og præcist demonstrere den viden, de færdigheder og kompetencer som er beskrevet under målbeskrivelsen.