NBIB24006U Statistik for bioinformatikere

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Statistics for Bioinformaticians

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i bioinformatik

Kursusindhold

Dette kursus er en introduktion til statistik for bioinformatik studerende. Det er et praktisk kursus i dataanalyse som introducerer de fundamentale emner inden for anvendt statistik. I kurset vil vi bruge det statistiske programmeringsprog R. Sproget R er open source og et meget populært sprog inden for statistisk dataanalyse og visualisering. En vigtig del af kurset er praktisk brug af statistik og brug af R til dette er derfor en vigtig del af kurset. Emner i kurset inkluderer sandsynlighedsregning, sandsynlighedsfordelinger, modellering og hypotesetest.

Målbeskrivelser

Viden:

 • R programmering

 • Deskriptiv statistik

 • Sandsynligheds regning

 • Sandsynlighedsfordelinger

 • Statistiske modeler

 • Parameter estimering

 • Hypothesis testing

 • Regression

 

Færdigheder:

 • Manipulere, analysere og visualisere data i R

 • Fortolke resultaterne fra statistiske test og modellering

 

Kompetencer:

 • Håndtere forskellige datatyper i R

 • Formulere videnskabelige spørgsmål som statistiske hypoteser

 • Formidle resultaterne fra statistiske analyser

Forelæsninger, øvelser og hjemmeopgaver
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 36
 • Forberedelse (anslået)
 • 74
 • Praktiske øvelser
 • 36
 • Eksamen
 • 60
 • I alt
 • 206
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, Løbende under kurset
Prøveformsdetaljer
Aflevering af 1 hjemmeopgave i slutningen af kurset
Krav til indstilling til eksamen

Aflevering og godkendelse af 2 hjemmeopgaver

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Mundtlig prøve på 20 minutter med 20 minutters forberedelsestid og skriftlige hjælpemidler tilladt.

 

Ikke-afleverede eller ikke-godkendte hjemmeopgaver skal være afleveret senest 3 uger inden reeksamen og de skal være godkendt senest 2 uger inden reeksamen.

 

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelse