NBIB24004U Molekylærbiologi for bioinformatikere

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Molecular Biology for Bioinformaticians

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i bioinformatik

Kursusindhold

Den grundlæggende molekylære cellebiologi. Emnerne er DNA replikation og reparation, syntese og nedbrydning af RNA og protein, reguleret genekspression, det sekretoriske system og vakuolær sortering, cellecyklus og dens kontrol, cellulær signalering og signaltransduktion, inklusive dens kobling til omprogrammering af genekspression. Der inddrages eksempler på, hvordan eksperimentelle metoder, der giver store mængder data som read-out og som kræver bioinformatisk analyse, driver vores viden om disse felter fremad. Kurset bygger på forståelse af basale biokemiske begreber, som de studerende for eksempel vil kunne have tilegnet sig i kurset i ”Biokemi for Bioinformatikere.”

Målbeskrivelser

Viden:

 • Kende til de grundlæggende trin i syntesen af DNA, RNA og protein.
 • Kende til de grundlæggende trin i processeringen af genetisk information i prokaryoter og eukaryoter.
 • Kende til grundlæggende mekanismer, der er ansvarlige for nedbrydning af RNA og protein.
 • Beskrive centrale molekylære mekanismer, der tillader genetisk kontrol på transkriptionelt og post-transkriptionelt niveau.
 • Beskrive de mekanismer, der tillader sekretion af proteiner samt sortering af proteiner til forskellige cellulære compartments.
 • Kunne redegøre for cellecyklens vigtigste trin, dens kontrolpunkter, samt centrale elementer af, hvordan de kontrolleres.
 • Kunne redegøre for biokemiske principper, der ligger til grund for cellulær signalering.
 • Have kendskab til afgørende cellulære signaleringsveje, der betinger vækstkontrol og instruerer cellulær identitetskontrol.
 • Have kendskab til et udvalg at molekylærbiologiske og genetiske metoder.

 

Færdigheder: 

 • Udvise overblik over de centrale emner i den molekylære cellebiologi.
 • Kunne relatere molekylære karakteristika til cellulære egenskaber.
 • Anvende viden om molekylær cellebiologi aktivt på analyse og fortolkning af eksperimentelle observationer.
 • Kunne se sammenhænge mellem eksperimentelle molekylærbiologiske og bioinformatiske problemstillinger.

 

Kompetencer: 

 • Referere og kommunikere kursets emner med andre fagprofessionelle.
 • Diskutere, evaluere og perspektivere problemstillinger af molekylærbiologisk karakter, i særdeleshed i relation til bioinformatisk analyse.
Kurset er tilrettelagt under den forudsætning, at de studerende sideløbende følger de øvrige obligatoriske kurser. Det antages, at de studerende har fulgt kurserne ”Grundlæggende biovidenskab” og ”Biokemi for Bioinformatikere” eller på anden vis har tilegnet sig viden svarende til pensum på disse kurser.
Forelæsninger og teoretiske øvelser
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 20
 • Forberedelse (anslået)
 • 143
 • Teoretiske øvelser
 • 24
 • Eksamensforberedelse
 • 18
 • Eksamen
 • 1
 • I alt
 • 206
Mundtlig
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 minutter (ingen forberedelse)
Prøveformsdetaljer
Mundtlig prøve på 20 min (herudover votering og karaktergivning) uden forberedelse, baseret på prædefinerede spørgsmål indenfor kursets emner
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Samme som ordinær eksamen

Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12, skal den studerende overbevisende og præcist kunne demonstrere viden, færdigheder og kompetencer som beskrevet under målbeskrivelsen.