NBIB24003U Biokemi for bioinformatikere

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Biochemistry for Bioinformaticians

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i bioinformatik

Kursusindhold

De basale træk af biokemien behandles. Emnerne er biomolekyler (proteiner og nukleinsyrer) og lavmolekylære forbindelsers (metabolitters) struktur og basale kemiske egenskaber, og deres relation til cellebiologi. Kurset indeholder en introduktion til basale koncepter i kemisk termodynamik og kinetik, og i elementer af interaktioner mellem biomolekyler, med mål mod at anvende disse emner i bioinformatik.

Målbeskrivelser

Viden:

 • Beskrive proteiners og nukleinsyrers grundlæggende kemiske opbygning samt deres overordnede kemiske struktur, funktion og egenskaber
 • Beskrive centrale kemiske reaktioner, der er relevante i den centrale metabolisme
 • Kende til centrale metabolitter
 • Have en basal forståelse for enzymers egenskaber
 • Have en basal forståelse for kemisk termodynamik og kinetik
 • Kende til principperne bag molekylære interaktioner (protein–protein og protein–nukleinsyre)
 • Kendskab til den molekylære basis for klassifikation af proteinstrukturer herunder motiver, super-sekundære strukturer, fold, domæner og moduler
 • Redegøre for kinetik og –termodynamik i relation til enzymfunktion og proteinstabilitet
 • Kende til aminosyrernes basale kemi
 • Kende til sekundære og tertiære strukturer
 • Kendskab til metoder til at forudsige proteinstrukturer

 

Færdigheder:

 • Udvise overblik over den centrale metabolisme 
 • Kunne beskrive og forklare sammenhængen mellem DNA og protein sekvenser og biologiske funktioner i kontekst af typiske bioinformatiske problemstillinger
 • Udføre basale beregninger indenfor kinetik og termodynamik
 • Anvende viden om aminosyrernes kemi til at beskrive proteiners sekundære og tertiære struktur
 • Demonstrere forståelse af proteinstrukturer og interaktion, herunder intermolekylære kræfter

 

Kompetencer:

 • Referere og kommunikere kursets emner med andre fagprofessionelle
 • Diskutere, evaluere og perspektivere problemstillinger af biokemisk karakter i relation til bioinformatik som emne
   
Kurset er tilrettelagt under den forudsætning, at de studerende sideløbende følger de øvrige obligatoriske kurser. Det antages at de studerende har fulgt kurset i Grundlæggende biovidenskab.
Forelæsninger, teoretiske øvelser og praktiske (computer)øvelser
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 16
 • Forberedelse (anslået)
 • 144
 • Teoretiske øvelser
 • 24
 • Praktiske øvelser
 • 8
 • Eksamensforberedelse
 • 14
 • Eksamen
 • 0
 • I alt
 • 206
Mundtlig
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 minutter (ingen forberedelse)
Prøveformsdetaljer
Mundtlig prøve på 20 minutter (herudover votering og karaktergivning) uden forberedelse, baseret på prædefinerede spørgsmål indenfor kursets emner.
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

Samme som ordinær eksamen

Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12, skal den studerende overbevisende og præcist kunne demonstrere viden, færdigheder og kompetencer som beskrevet under målbeskrivelsen.