NBIB14028U Projektkursus: Biokemi

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Project Course: Biochemistry

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i bioinformatik
Bacheloruddannelsen i biokemi

Kursusindhold

Teoretisk kursus i biokemi med hovedvægt på læsning af originallitteratur samt mundtlig og skriftlig præsentation af et afgrænset emne inden for biokemi.

I kurset indgår vejledning i mundtlig og skriftlig videnskabelig præsentation samt litteratursøgning.
 

Large Language Models (LLM)/Large Multimodal Models (LMM) – fx ChatGPT og GPT-4. Brugen af disse diskuteres med emneundervisere.

Digital videnskabelig litteratursøgning af databaser samt brug af referencehåndteringsprogrammer under vejledning af emneundervisere og bibliotekar.

Diskussion af KU's "Fusk eller forskning - pas på predatory jounals" ved kursusansvarlig og emneundervisere.

Målbeskrivelser

Viden:

Den studerende kan:

 • redegøre for og beskrive et emne indenfor et forskningsområde og teorien bag emnet
   

Færdigheder:

Den studerende kan:

 • anvende korrekt faglig terminologi til at beskrive biokemisk videnskabeligt arbejde mundtlig og skriftlig
 • anvende konstruktiv kritik i feedback på mundtlige præsentationer
 • anvende databaser til digital videnskabelig litteratursøgning
 • anvende digitale referencehåndteringsprogrammer
 • vurdere kvaliteten af videnskabelig biokemisk litteratur
 • demonstrere forståelse for teorien bag et emne
 • demonstrere forståelse for den teoretiske baggrund for udførte eksperimenter
 • udvælge litteratur, der er relevant for belysning af et emne
 • begrunde valg til afgrænsning af et emne
 • kondensere og udvælge repræsentativt
 • udvælge eksperimenter, der er relevante for belysning af et emne
 • demonstrere forståelse for og vurdere primær og sekundær videnskabelig litteratur
 • disponere en struktureret mundtlig præsentation ved hjælp af elektroniske programmer som f.eks. Powerpoint
 • formulere sig skriftligt i et klart sprog
 • formulere en klart disponeret tekst med tydelig emneafgræsning, som er udformet i henhold til en i forvejen udleveret vejledning
   

Kompetencer:

Den studerende kan:

 • diskutere et biokemisk emne i form af et essay
 • diskutere publiceret eksperimentelt og teoretisk arbejde på kritisk vis
 • perspektivere emnet ud fra et sæt af videnskabelige data og foreslå fremtidige forskningsveje
Pensum i alle tidligere kurser på 1. og 2. år i studieordningen for bacheloruddannelsen i biokemi forudsættes bekendt.
Forelæsninger, eksaminatorier med mundtlige studenterpræsentationer, vejledermøder.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 6
 • Forberedelse (anslået)
 • 42
 • Teoretiske øvelser
 • 24
 • E-læring
 • 12
 • Vejledning
 • 2
 • Eksamen
 • 120
 • I alt
 • 206
Mundtlig
Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 5 dage
Prøveformsdetaljer
Der gives 120 timer til at udforme et skriftligt essay.
Krav til indstilling til eksamen

Undervisergodkendelse af to mundtlige præsentationer efter vejledning.
 

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

Det er tilladt at anvende Large Language Models (LLM)/Large Multimodal Models (LMM) – fx ChatGPT og GPT-4.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Hvis de to mundtlige præsentationer er godkendt af underviser, kan de genbruges. Hvis de ikke er godkendt, skal kravet opfyldes senest tre uger inden reeksamenen efter aftale med underviseren.

Genaflevering af essay.

Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12, skal den studerende overbevisende og præcist kunne demonstrere viden, færdigheder og kompetencer som beskrevet under målbeskrivelsen.