NBIA04054U Zoofysiologi (Zoofys)

Årgang 2023/2024
Engelsk titel

Zoophysiology (Zoofys)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i biologi

Kursusindhold

Undervisningen er tematisk og bygger på forelæsninger, teoretiske og praktiske øvelser. Med udgangspunkt i tilpasninger til akvatiske, terrestriske og ekstreme miljøer belyses et udvalg af emner, herunder: metabolisme og kryptobiose, muskler og bevægelse, homeostase og osmoregulering, metamorfose, kirtler og hormoner.

Målbeskrivelser

Viden:

Den studerende vil kunne forstå og reflektere over begreberne og mekanismerne bag fysiologisk adaptation og akklimatisering på genom-, celle- og organniveau. Endvidere vil den studerende kunne foreslå eksperimentelle protokoller til belysning af zoofysiologiske problemstillinger.

Færdigheder:

Den studerende vil kunne udføre zoofysiologisk relevante beregninger og eksperimenter samt skriftligt og mundtligt kunne forklare og diskutere mekanismerne bag fysiologiske adaptationer og fysiologisk akklimatisering på genom-, celle- og organniveau.

Kompetencer:

Den studerende vil kunne vurdere betydningen af cellulære mekanismer for fysiologiske adaptationer og fysiologisk akklimatisering på genom-, celle- og organniveau, samt diskutere betydningen af adaptationer og akklimatisering i dyreverdenen. Endvidere vil den studerende gennem de opnåede færdigheder kunne planlægge og udføre zoologisk relevante eksperimenter.

Kurser svarende til: Kemi (KemiBio), Matematik/Statistik, Almen biokemi, Almen Cellebiologi og Menneskets fysiologi eller tilsvarende kurser.
Undervisningen består af fælles forelæsninger (alle deltagere) og af øvelser (i mindre hold) med efterfølgende rapportskrivning.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 21
 • Forberedelse (anslået)
 • 144
 • Teoretiske øvelser
 • 12
 • Praktiske øvelser
 • 28
 • Eksamen
 • 1
 • I alt
 • 206
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)

Underviserne giver skriftlig feedback på rapporter udarbejdet i grupper og individuel mundtlig feedback ved den afsluttende eksamen.

Point
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 minutter og 20 minutters forberedelse
Prøveformsdetaljer
---
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Reeksamen

Samme som ordinær eksamen.

Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12, skal den studerende overbevisende og præcist kunne demonstrere viden, færdigheder og kompetencer som beskrevet under målbeskrivelsen.