NBIA04038U Evolutionsbiologi

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Evolutionary Biology

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i biologi
Bacheloruddannelsen i bioinformatik

Kursusindhold

I løbet af kurset gennemgås følgende emner:

 • Evolutionsbiologiens betydning: grundlæggende og anvendte aspekter
 • Metoder til beregning af fylogenetiske træer
 • Evolution af det arvelige materiale
 • Evolution af molekylære processer og biologisk kompleksitet
 • Molekylær evolution
 • Populationsgenetik
 • Variation i naturlige populationer
 • Indavl/slægtskab
 • Naturlig selektion
 • Genetisk drift
 • Genotype-fænotype
 • Menneskets evolution
 • Artsdannelse
Målbeskrivelser

Viden:

De studerende tilegner sig basal viden om begrebsapparatet og den forskning, der anvendes inden for evolutionsbiologi i følgende emner: Se kursusindhold.

 

Færdigheder:

 • Kan redegøre for de vigtigste mikro-evolutionære kræfter: selektion, genetisk drift, mutation og genflow. 
 • Kan forklare hvordan evolutionære processer spiller sammen for at påvirke genetisk diversitet indenfor og mellem arter. 
 • Kan give eksempler på hvordan genetisk data finder anvendelse i evolutionsbiologi. 
 • Kan forklare evolutionen af adaptationer. 
 • Kan forklare evolutionen af genomers størrelse og organisering.
 • Kan forklare molekylær regulering af gener og udvikling hos multicellulære organismer.
 • Kan forklare udvalgte artsbegreber og de evolutionære processer, der er involveret i artsdannelse.
 • Kan forklare og anvende fylogenetiske metoder samt estimere fylogenetiske træer ud fra simple datasæt. 
 • Kan anvende en Hardy Weinberg test og fortolke den biologiske betydning for eventuelle afvigelser. 
 • Kan beregne absolut og relativ fitness baseret på overlevelse og reproduktion. 
 • Kan foretage beregninger baseret på teori indenfor molekylær evolution og teste for neutralitet. 
 • Kan forklare og regne basale størrelser med anvendelse indenfor populationsgenetik, herunder mål for indavl og populationsstruktur. 
 • Kan foreklare hvilken betydning flaskehalse og små populationsstørrelser har for artens evolutionære potentiale.

 

Kompetencer:

Med den opnåede viden og færdigheder kan studenten forstå, beskrive og forklare evolutionære processer og perspektivere dem til at diskutere mønstre angående livets diversitet. Studenten kan endvidere benytte simple genetiske data eller observationer til at vurdere, hvilke evolutionære kræfter en population eller art er udsat for.

Kurser svarende til Populationsbiologi.
Forelæsninger, øvelser og spørgetimer.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 29
 • Forberedelse (anslået)
 • 136
 • Teoretiske øvelser
 • 37
 • Eksamen
 • 4
 • I alt
 • 206
Mundtlig
Kollektiv

Feedback er baseret på fire udleverede hjemmeopgaver, hvor spørgsmål, der har flest forkerte svar, gennemgås i forelæsningerne.

Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig stedprøve, 4 timer med opsyn.
Krav til indstilling til eksamen

For at blive indstillet til eksamen skal 4 udleverede opgavesæt være godkendt.
 

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Mundtlig prøve, 20 minutter med 20 minutters forberedelsestid og uden hjælpemidler.

Hvis de obligatoriske opgaver ikke er godkendte, skal de besvares igen og godkendes for at gå til reeksamen. De skal være godkendt senest tre uger inden reeksamen.

Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12, skal den studerende overbevisende og præcist kunne demonstrere viden, færdigheder og kompetencer som beskrevet under målbeskrivelsen.