NBIA04004U Komparativ anatomi

Årgang 2020/2021
Engelsk titel

Comparative Anatomy

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i molekylær biomedicin

Kursusindhold

Kurset indeholder forelæsninger, kombinerede forelæsninger og praktiske øvelser hvor udvalgte hvirveldyr dissekeres og organsystemernes anatomi og diversitet demonstreres (f.eks. fordøjelses-, respirations-, ekskretions-, og sanseorganerne), samt øvelser med studiesalsmaterialer (gennemgang af skelet) og øvelser hvor organismernes diversitet demonstreres med gennemgang af udvalgte rækker af dyr.

Målbeskrivelser

Viden:
Kursets formål er at give den studerende en forståelse af, hvordan grundlæggende biologiske behov gennem evolutionen har ført til forskellige anatomiske og fysiologiske tilpasninger indenfor dyreriget med fokus på hvirveldyrene.

Færdigheder:
Der vil blive lagt vægt på at den studerende får et indblik i organismernes diversitet og slægtskabsforhold, den komparative anatomis fagterminologi, anvendelsesmuligheder og relevans for biomedicin, samt "hands-on" erfaringer i form af mikroskopering og dissektion af udvalgte arter ved de praktiske øvelser.

Kompetencer:
Den studerende vil kunne vurdere betydningen af anatomiske og fysiologiske tilpasninger til akvatiske og terrestriske miljøer. Kurset skal således give den studerende en introduktion til det teoretiske grundlag, der skal til for at foretage et kritisk og hensigtsmæssigt valg af optimale modelorganismer til en given biomedicinsk undersøgelse.

Undervisningen løber over 7 uger og består af fælles forelæsninger mandag kl. 10-12 og tirsdag kl. 13-16. Der er desuden kombinerede forelæsninger og praktiske øvelser, i form af holdundervisning, fredag, Hold 1: kl. 9-12, Hold 2: kl. 13-16.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 30
 • Forberedelse (anslået)
 • 153
 • Praktiske øvelser
 • 21
 • Eksamen
 • 2
 • I alt
 • 206
Skriftlig
Mundtlig
Kollektiv
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

Underviser giver skriftlig feedback på skriveøvelse udført i grupper og mundtlig feedback på studenterfremlæggelser. I forbindelse med studenterfremlæggelser indgår ligeledes peerfeedback.

Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 2 timer med opsyn.
Kurset er udtaget til ITX-eksamen.
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Samme som ordinær eksamen.

Hvis der er ti eller færre tilmeldte til reeksamen, vil reeksamensformen blive ændret til mundtlig eksamen på 30 minutter og med 30 minutters forberedelsestid. Alle hjælpemidler er tilladt (dvs. noter, øvelsesvejledninger, bøger og computer - dog uden netadgang).

Kriterier for bedømmelse

For at kunne opnå karakteren 12, skal den studerende overbevisende og præcist kunne demonstrere viden, færdigheder og kompetencer som beskrevet under målbeskrivelsen.