MUKOFS2020 Musikvidenskab: MUKO (Musikvidenskabs Kor)

Årgang 2019/2020
Engelsk titel

Musicology

Uddannelse

Musikvidenskab - både for BA og KA studerende

Kursusindhold

Koret består af studerende ved Musikvidenskab.

Studerende der synger i MUKO lærer at arbejde både med egen krop og stemme
og at mærke og forstå fællesheden i sang og forholde sig til andres stemmer,
både auditivt og pædagogisk.

Der arbejdes med:

- hvordan vi bruger sangerkroppen, arbejde med støtte, fysisk indføling,
afspænding som befordrer sangen

- koropvarmning: fælles opvarmning af krop, stemme, ører, teoretisk
bevidsthed, intonationsarbejde

- bevidsthed om klang, vokalfarve, konsonantplacering, arbejde med fælles
udtale (både dansk og fx. engelsk, tysk, italiensk, latin, russisk, fransk,
spansk)

- frasering, ændring i dynamik og tempo

- formidling af musikken, fortolkning, arbejde med tekstindhold, fælles
energi og bevidsthed

- repertoireresearch og opbygning af koncertprogrammer og koncertprojekter
 

Praksisundervisning
Hvert semester undervises der 12 uger af 2,5 lektion pr gang.
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 30
  • I alt
  • 30
Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
0 ECTS
Prøveform
Andet
Ingen eksamen
Krav til indstilling til eksamen

Der aflægges ikke eksamen i forbindelse med dette forløb. MUKO er et undervisningstilbud til alle studerende på musikvidenskab. Det giver således ikke ECTS points at deltage i dette forløb.

Censurform
Ingen ekstern censur