MEFFILMMED  Emnekurser på film- og medievidenskab

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

Emnekurser på film- og medievidenskab

Kursusindhold

Organisations- og institutionsanalyse (15 ECTS) på kandidatuddannelsen kan udgøres af:

                              

Medier, genrer og æstetik (15 ECTS) på kandidatuddannelsen kan udgøres af:

 

Modul 7: Valgfrit emne (15 ECTS) på kandidatuddannelsen kan udgøres af:

Kreative medieindustrier  

                              

                                                              

Point
0 ECTS
Prøveform
Andet
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 0
  • I alt
  • 0