LSLS10162U Vedteknologi: Træarters egenskaber og anvendelse

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Wood technology: Properties and application of different wood species

Uddannelse

Skov- og landskabsingeniør

Urban landskabsingeniør

Kursusindhold

Anatomi og produktstruktur:

Veddets opbygning, celletyper, porestruktur, træprodukters struktur

 

Fugttekniske egenskaber:

Optag og transport af flydende vand og vanddamp i forskellige anatomiske retninger, dimensionsændringer og effekten af træprodukters struktur

 

Mekaniske egenskaber:

Styrke og stivhed og effekten af fiberhældning, tidsafhængig mekanisk opførsel

 

Holdbarhed:

Træarters holdbarhed i forskellige miljøer, metoder til at forbedre holdbarheden

 

Forarbejdningsteknologi:

Forarbejdning af ved til savskåret træ, finér, flager, spåner, fibre, kemiske produkter, biokoks, aske, bark og flis

Målbeskrivelser

Formålet med kurset er at give den studerende en grundlæggende forståelse for veddets tekniske egenskaber og mulighederne for at udnytte disse i produkter. Dette indebærer, at den studerende kan:

Viden

 • beskrive træarters grundlæggende anatomi og almindelige træprodukters struktur
 • beskrive hvordan fugt optages i veddet i forskellige anatomiske retninger
 • beskrive hvordan de mekaniske egenskaber af træprodukter afhænger af fugt og struktur
 • beskrive hvordan holdbarheden af træprodukter afhænger af miljø og eventuel behandling af veddet
 • beskrive procesteknologier til at forarbejde biomasse til almindelige træprodukter.

 

Færdigheder

 • udføre simple forsøg til at illustrere træprodukters egenskaber
 • analysere måledata og forklare forskelle i egenskaber i mellem træarter og træprodukter ud fra materialernes struktur.

 

Kompetencer

 • forudsige træarters og træprodukters egenskaber ud fra viden om deres struktur og veddets grundlæggende egenskaber.
Grundlæggende viden om ved og dets anvendelse svarende til bestået blok 1 og 2 på Skov- og landskabsingeniøruddannelsen.
Holdundervisning/​forelæsning, laboratorieøvelser, gruppearbejde: øvelser, selvstudium, ekskursioner
Kurset afholdes på Skovskolen Djursland, Eldrupvej 2, 8963 Auning.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 10
 • Øvelser
 • 15
 • Ekskursioner
 • 20
 • Eksamen
 • 8
 • I alt
 • 53
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Mundtlig prøve, 20 minutter
Prøveformsdetaljer
Gruppefremlæggelse af projektarbejde herunder tekniske analyser og virksomhedsbesøg. Både den mundtlige prøve og projektarbejdets skriftlige formidling bedømmes i den endelige karakter.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

Prøveformen på reeksamen kan afvige fra den ordinære eksamen.

Kriterier for bedømmelse

Kildeliste, undervisnings- og ekskursionsindhold samt målbeskrivelse danner grundlag for bedømmelse.