LSLS10156U Mykologisk feltkursus

Årgang 2022/2023
Engelsk titel

Field mycology

Uddannelse

Kurset indgår som et valgfag på skov- og landskabsingeniøruddannelsen og urban landskabsingeniøruddannelsen, men kan også tages af andre, som ønsker kendskab til svampe.

Kursusindhold

Introduktion til svamperiget og mykologiske formgrupper

Svampeøkologi

Indikator-arter for forskellige naturtyper

Svampe som en del af biodiversiteten

Målbeskrivelser

Formålet med kurset er, at de studerende opnår viden om svamperiget, samt får et indblik i de forskellige økologiske funktioner, som findes blandt svampene.
Kurset vil også introducere de studerende til bestemmelsesmetoder af svampe.

Efter kurset kan de studerende

 • Beskrive væsentlige træk for forskellige formgrupper i svamperiget.
 • Beskrive og genkende forskellige økologiske funktioner inden for svamperiget.
 • Sætte svampenes økologiske funktion i relation til den biotop/naturtype, som svampen vokser i.
 • Gøre brug af bestemmelsesnøgler og mikroskoper med henblik på bestemmelse af svampe.
 • Tage stilling til den mykologiske del af biodiversiteten.

 

Viden:

 • Grundlæggende kendskab til karaktertrækkene hos en række formgrupper inden for svamperiget.
 • Grundlæggende kendskab til forskellige økologiske funktioner inden for svamperiget.
 • Viden om indikatorarter for forskellige naturtyper

 

Færdigheder:

 • Kan afgøre hvilken formgruppe et givet frugtlegeme hører til.
 • Kan udføre svampebestemmelser vha. mikroskopering og bestemmelsesnøgler.
 • Kender svampenes forekomst og rolle i forskellige økosystemer
 • Kan registrere svampefund på portalen svampeatlas og bruge databaser til vurdering af naturarealer.
 • Kan identificere vigtige indikator-arter i forskellige naurtyper.

 

Kompetencer:

 • Vurdere hvilken økologisk funktion forskellige svampe udgør i den biotop svampen vokser i.
 • Vurdere biodiversitetsværdien på et areal ud fra fungaen.
 • Være kvalificeret til at lade fungaen indgå i naturværdibestemmelser og arealanalyser.
Holdundervisning med forelæsninger, fremlæggelser og ekskursioner med vægt på indsamling, svampebestemmelser og -registreringer.
Kurset afholdes på Himmeriggården, Hinnerup, Århus. Der arrangeres fællesspisning samt tilbydes overnatning.

Der forekommer egenbetaling for kost og logi.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 0
 • Forberedelse (anslået)
 • 17
 • Øvelser
 • 18
 • Projektarbejde
 • 24
 • Vejledning
 • 1
 • I alt
 • 60
Mundtlig
Point
2,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
Individuelt efterskrift på baggrund af ekskursioner og øvelsesgange afleveres på Absalon fredag i uge 42.
Krav til indstilling til eksamen

Deltagelse på ekskursionerne samt gennemfølelse af gruppeøvelser

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

Prøveformen på reeksamen kan afvige fra den ordinære eksamen.

Kriterier for bedømmelse

Kildeliste, undervisnings- og ekskursionsindhold samt målbeskrivelse danner grundlag for bedømmelse.