LSLS10150U Professionsforståelse

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Introduction to Urban Landscape Engineering

Uddannelse

Urban landskabsingeniør

Kursusindhold

Dette kursus er en introduktion til hele uddannelsen. Kurset skal give den studerende en grundlæggende introduktion og forståelse, for såvel uddannelsens forskellige faglige grundelementer, arbejdsområder samt den faglige identitet. Endvidere vil den studerende opnå en generel begrebsforståelse.

Kurset har fem basis emner, som tilsammen danner grundlag for den videre undervisning på uddannelsen:

 • Plantekendskab
 • Anlægsteknik (praktisk forløb)
 • AutoCAD - Teknisk tegning, layout og illustration
 • Erhvervskendskab
 • Studieteknik, skriftlighed og formidling.

 

Plantekendskab

Her introduceres den studerende til den basisviden som skal danne grundlag for det plantekendskab, som den studerende skal opnå gennem uddannelsen. Den studerende præsenteres for de første 100 kultiverede plantearter og opnår viden om plantenavngivning og -systematik.

Anlægsteknik

Her stifter den studerende bekendtskab med anlægsgartnerfaget og de dertilhørende basisemner. Emnet udfolder sig som et praksis forløb, der foregår igennem hele kurset og som samler flere af de andre emner på kurset i et større afsluttende projekt.  

AutoCAD - Teknisk tegning, layout og illustration

Den studerende introduceres til de grundlæggende principper for teknisk tegning, layout og illustration. Der introduceres til håndtegning og til digitaltegning i programmet AutoCAD. Der arbejdes med forståelsen og produktion af det tegningsmateriale, der skal til for at skabe og udfører et projekt.  

Erhvervskendskab

Den studerende vil få et indledende erhvervskendskab til den grønne sektor, herunder virksomhedstyper og arbejdsopgaver. Der vil være introduktion til de mest almene begreber og fagspecifikke termer fra landskabsarkitektur, anlægsgartneri og parkforvaltning. Som en del af det indledende erhvervskendskab, vil der indgår en studietur.

Studieteknik, skriftlighed og formidling

Den studerende introduceret til skriftlighed og formidling samt nogle studietekniske redskaber på uddannelsen.

Målbeskrivelser


Formålene indebærer, at den studerende

Viden:

 • opnår basal viden om plantenavngivning og –systematik
 • kender de mest almindelige maskiner, der anvendes i faget
 • kender de mest almindelige materialer, der anvendes i faget
 • kender til de grundlæggende skitserings- og tegneteknikker
 • kan læse og forstå plantegninger, snit og tekniske tegninger
 • forstår grundlæggende grafiske principper for præsentation af analogt og digitalt projektmateriale.
 • kender til professionens placering, opgaver og funktioner i erhvervsmæssig sammenhæng
 • kender til kravene i forbindelse med rapportskrivning.

 


Færdigheder:

 • kan artsbestemme 100 kultiverede planter
 • kan anlægge simple grå og grønne elementer
 • kan udføre enkle illustrationer, plan- og snittegninger i hånden
 • kan udarbejde simple plantegninger og andre tekniske tegninger indeholdende relevante informationer i AutoCAD
 • kan anvende fagsprog/begreber i forbindelse med opgaver, virksomhedsbesøg og anden undervisning
 • kan referere til professionens placering, opgaver og funktioner i erhvervsmæssig sammenhæng
 • kan udarbejde rapporter på et opgaveteknisk højt niveau.

 

Kompetencer:

 • kan overføre den opnåede viden og metoder til fortsat indlæring i de efterfølgende kurser på uddannelsen
 • kan reflektere over den grønne ingeniørs faglige identitet i den grønne sektor
 • har en klar oplevelse af at kunne tage ansvar for egen læring på studiet, herunder ansvar for et velfungerende gruppearbejde
 • eksperimentere med og udvikle sin egen grafiske stil.

 

Forelæsning, holdundervisning, gruppearbejde, praktiske øvelser, ekskursioner, studietur, virksomhedsbesøg og selvstudium.
Undervisningen foregår hovedsageligt på Skovskolen Nødebo, Nødebovej 77A, 3480 Fredensborg. Der vil være 11 dages undervisning på Roskilde Tekniske Skole. Den studerende skal selv medbringe sikkerhedssko og arbejdshandsker.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 14
 • Forberedelse (anslået)
 • 70
 • Praktiske øvelser
 • 80
 • Ekskursioner
 • 30
 • Projektarbejde
 • 10
 • I alt
 • 204
Mundtlig
Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Portfolio
Prøveformsdetaljer
Kursets øvelser og projekter samles i et portfolio, som bedømmes. Portfolioen består af 5 opgaver, som hver tæller 20%.
Krav til indstilling til eksamen

Rettidig aflevering af de obligatoriske øvelser og opgaver samt tilstedeværelse i undervisningen jf. lektionsplan.

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

Prøveformen på reeksamen kan afvige fra den ordinære eksamen.

Kriterier for bedømmelse

Kildeliste, undervisnings- og ekskursionsindhold samt målbeskrivelse danner grundlag for bedømmelse.