LSLS10146U Adobe basis

Årgang 2021/2022
Engelsk titel

Adobe basic

Uddannelse

Valgfag på uddannelserne Urban landskabsingeniør og Skov- og landskabsingeniør

Kursusindhold

Kursets formål er at give de studerende grundlæggende brugerkendskab til InDesign, Photoshop og Illustrator, med fokus på at kunne bruge programmerne i indenfor den grønne branche. 


Kurset tilbyder en opgavebaseret gennemgang af de grundlæggende funktioner i ovenstående tre programmer, som blandt andet indbefatter:

 • et grundlæggende overblik over funktioner og værktøjer
 • arbejdet med grafik
   

Undervisningen fokuserer på, at den studerende bliver fortrolige med programmernes anvendelsesmuligheder.

Målbeskrivelser

Kursets mål omfatter, at den studerende efter kurset har/kan

Viden:

 • kendskab til de grundlæggende funktioner i InDesign, Photoshop og Illustrator.

Færdigheder:

 • anvende de grundlæggende funktioner i InDesign, Photoshop og Illustrator til at skabe visuelle og velpræsenterede projekter og billeder

Kompetencer:

 • udvælge og benytte relevante funktioner i InDesign, Photoshop og Illustrator med henblik på løsning af kommunikationsopgaver i fagligrelevant kontekst indenfor administration for Skov- og landskabsingeniører og Urbane landskabsingeniører.

Forelæsninger, øvelser og vejledning
Den studerende skal beregne en udgifter til licens til Adobe pakken, som den studerende selv skal investere i.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 8
 • Forberedelse (anslået)
 • 17
 • Øvelser
 • 18
 • Projektarbejde
 • 24
 • Vejledning
 • 1
 • I alt
 • 68
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
2,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Skriftlig aflevering
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

Prøveformen på reeksamen kan afvige fra den ordinære eksamen.

Kriterier for bedømmelse

Kildeliste, undervisnings- og ekskursionsindhold samt målbeskrivelse danner grundlag for bedømmelse.