LSLS10132U Aflyst Innovation- og entreprenørskabstour

Årgang 2023/2024
Engelsk titel

Innovation- og entreprenørskabstour

Kursusindhold

Der er en tradition for, at starte egen virksomhed efter endt uddannelse blandt Skov- og Landskabsingeniører (SLING) og Urban- Landskabsingeniører (ULING). Der er dog en tendens til at disse start-ups baseres på meget traditionelle forretningsplaner i et felt med betydelig eksisterende konkurrence. Ønsket er, at de studerende på baggrund af besøg og inspiration hos start-ups og etablerede virksomheder, kombineret med et teoretisk fundament i højere grad kan udvikle egne virksomheder med fremtidssikrede, værdikæde baserede forretningsplaner med udgangspunkt i markedsanalyser og strømninger i samfundet.

Forventningen er et øget antal studerende vil starte egen virksomhed efter endt uddannelse, og behersker en værdikædeanalyse med det formål, at kombinere flere faglige domæner og tilgrænsende fag.

Faget er bygget omkring en innovationstur, der skal danne grundlaget for de studerenes indsigt i eksisterende start-ups, således, at de studerende på baggrund af etablerede virksomheder, kan få viden om de udfordringer der er i starten af en virksomheds levetid.

Formålet med touren er at vise, hvordan nyere virksomheder har fundet plads i et marked eller/og etableret sig i et nyt endnu ikke eksisterende marked. De studerende vil opleve virksomheder i forskellige markeder inden for den grønne sektor, hvor naturen er den grundlæggende fællesnævner.

Målbeskrivelser

Videnfeltet


Have teoretisk viden om kursets centrale begreber

Have praktisk forståelse af anvendelsen af forretningsplanen i innovative processer


Færdigheder

Kan transformere den opnåede viden/erfaring fra touren til en forretningsplan der kan eksekveres i virkeligheden

Er i stand til at udføre analyser på baggrund af teori og empiri

Er i stand til at gennemføre en analyse af en konkret problemstilling i et marked i det grønne segment

Kan tilpasse sin formidling af indsigter fra analysen til forskellige publikum via posters/forretningsplan
 

Kompetencer
 

Kan samarbejde med medstuderende omkring at planlægge og udføre aktiviteter i et intensivt praksis-orienteret innovation projekt

Kan samarbejde med relevante eksterne aktører i innovationsprocesser

 

Kurset tilrettelægges som et rejsekursus med vægt ekskursioner til startups og innovationsafdelinger i Danmark og omkringliggende lande.
Undervisningen starter med en kort teoretisk gennemgang, hvorefter læringen tilrettelægges som diskussion og analyse af litteratur og indlæg fra eksursionsværter og undervisere.
Transporttiden mellem virksomhederne bliver anvendt til at gennemgå teori og diskutere virksomhedsbesøgene.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 15
 • Forberedelse (anslået)
 • 95
 • Teoretiske øvelser
 • 22
 • Projektarbejde
 • 80
 • Eksamen
 • 1
 • I alt
 • 213
Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 30 min
Krav til indstilling til eksamen

Den studerende skal aflevere en poster til præsentation

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

Prøveformen på reeksamen kan afvige fra den ordinære eksamen.

Kriterier for bedømmelse

På baggrund af målbeskrivelse og en helhedvurdering af præsention og den mundtlige fremlæggelse.