LSLS10127U GIS, database og SQL-analyser

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

GIS, Database and SQL-analysis

Uddannelse

Skov- og landskabsingeniør

Urban landskabsingeniør

Kursusindhold

GIS og Databaser/ SQL

Målet er kurset er at den studerende bliver kompetent i brugen af både alment tilgængelige SQL database teknikker og spatielle funktionstilføjelser til SQL, således SQL databasen kan udnyttes optimalt til behandling og analyse af såvel spatielle og ikke-spatielle data.

Opsætning og installation af databaser. Indlæsning af data. Strategier mht. organisering og indeksering af data. Anvendelse af data med og uden spatielle egenskaber.

 

Programmer

PostgreSQL/PostGIS, QGIS

Målbeskrivelser

Viden:

 • Kendskab til installation, sikkerhed, tabeller, relationer, strukturer, datatyper, queries, SQL, geografiske funktioner, download af data, dataoverførsel, backup, restore.

 

Færdigheder:

 • Anvende programmer til installation og opsætning af database til brug på pc
 • Definere datatyper og datastrukturer for forskellige projekter med henblik op opbygning af case
 • Definere og opstille views

 

Kompetencer:

 • Strukturere data og vælge relevante funktioner med henblik på løsning af problemstillinger i fagligrelevante opgaver indenfor administration af fagområder for Skov- og landskabsingeniører og urbane landskabsingeniører.

Der medbringes egen computer hvor der skal installeres programmer inden første undervisning.

Der arbejdes med ”flipped learning”: Egen forberedelse med læsning, se videoer og afprøvning af mindre opgaver inden undervisning. Undervisningen består af en kort forelæsning efterfulgt af en case. Cases skal udarbejdes i grupper. For at kunne deltage i casen skal man have forberedt sig for at kunne løse opgave.
Praktiske forhold:
Kurset foregår på Skovskolen Nødebo, Nødebovej 77A, 3480 Fredensborg.

Der kan både forekomme online og fysisk undervisning.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 24
 • Forberedelse (anslået)
 • 20
 • Øvelser
 • 16
 • I alt
 • 60
Mundtlig
Point
2,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig stedprøve, 3 timer
Prøveformsdetaljer
Skriftlige stedprøve af 3 timers varighed.
Krav til indstilling til eksamen

Den studerende udarbejder under kurset en række opgaver, som indgår i en portfolie. Kurset afsluttes med eksamen.

Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

Prøveformen på reeksamen kan afvige fra den ordinære eksamen.

Kriterier for bedømmelse

Kildeliste, undervisnings- og ekskursionsindhold samt målbeskrivelse danner grundlag for bedømmelse.