LSLS10126U Bearbejdelse af dronedata

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Processing Drone Data

Uddannelse

Skov- og landskabsingeniør

Urban landskabsingeniør

Kursusindhold

UAV data:

Målet er kurset er at den studerende bliver proficient i udarbejdelse og anvendelse af UAV data til brug i Skov, landskab og park.

 • Planlægning af optagelse af UAV data hhv. RGB og spektrale fotos samt LIDAR
 • Evt. optagelse af data med UAV(afhænger af vejret)
 • Udarbejdelse af Ground Control Points
 • Udarbejdelse af orthofoto med RGB og spektrale data samt Point Cloud
 • Validering af data

 

Målbeskrivelser

Viden:

 • Kendskab til planlægning, højder, overlap, Ground Control Points, Ortofoto, Point Cloud, DTM, DSM, Rasterbånd, spektrale foto, NVDI

 

Færdigheder:

 • Installerer og opsætte programmer til bearbejdelse af UAS data
 • Definere og planlægge flyvning til indsamling af data over områder med forskellige karakteristika
 • Forklare valg af funktioner i forskellige sammenhæng af databearbejdelse
 • Anvende forskellige værktøjer til udarbejdelse af produkter fra luftfotos

 

Kompetencer:

 • Strukturere data og vælge relevante funktioner med henblik på løsning af problemstillinger i fagligrelevante opgaver indenfor administration af fagområder for Skov- og landskabsingeniører og urbane landskabsingeniører.

Der medbringes egen computer, hvor der skal installeres programmer inden første undervisning.

Der arbejdes med ”flipped learning”: Egen forberedelse med læsning, se videoer og afprøvning af mindre opgaver inden undervisning. Undervisningen består af en kort forelæsning efterfulgt af en case. Cases skal udarbejdes i grupper. For at kunne deltage i casen skal man have forberedt sig for at kunne løse opgave.
Praktiske forhold:
Kurset foregår på Skovskolen Nødebo, Nødebovej 77A, 3480 Fredensborg.

Der kan både forekomme online og fysisk undervisning.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 24
 • Forberedelse (anslået)
 • 20
 • Øvelser
 • 16
 • I alt
 • 60
Mundtlig
Point
2,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig stedprøve, 2 timer med opsyn.
Prøveformsdetaljer
Skriftlig prøve
Krav til indstilling til eksamen

Den studerende udarbejder under kurset en række opgaver, som indgår i en portfolie. Kurset afsluttes med skriftlig eksamen.

Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

Prøveformen på reeksamen kan afvige fra den ordinære eksamen.

Kriterier for bedømmelse

Kildeliste, undervisnings- og ekskursionsindhold samt målbeskrivelse danner grundlag for bedømmelse.