LSLS10125U GIS Analyser

Årgang 2023/2024
Engelsk titel

GIS Analysis

Uddannelse

Skov- og landskabsingeniør

Urban landskabsingeniør

Kursusindhold

Kurset er opdelt i 3 hovedemner/datatyper:

 • Point Cloud
 • Raster
 • Vector

 

Målet med kurset er at den studerende bliver proficient i udarbejdelse af spatielle analyser på ovenstående datatyper til brug i Skov, landskab og park.

 

Bearbejdelse og analyser på Point Cloud data:

 • Klassifikation
 • Normalisering
 • DTM og DSM med forskellige klassifikationer ex jord og bygning
 • Single tree detection

 

Analyser på Raster:

 • Terrain og Bluespot på terrændata
 • Index og klassifikation på spektrale data
 • Zonal statistic
 • Vector to raster (multiring buffer)

 

Analyser på Vector:

 • Forespørgsler på attribut- og spatielle data
 • Bearbejdelse af vektordata med geoprocessering
 • Select og join by location
 • Select og join by attribute
 • Buffer
 • Analyse på attributtabel
 • Vector to raster
 • SQL
 • ....

 

Målet er kurset er at den studerende bliver kompetent i brugen af alment tilgængelige analyse teknikker af såvel spatielle og ikke-spatielle data.

 

Programmer

QGIS, LAStool, LIDAR360

Målbeskrivelser

Viden:

 • Tabeller, relationer, strukturer, datatyper, queries, SQL, geografiske funktioner.
 • Ortofoto, Point Cloud, DTM, DSM, Normalisering, rasteranalyser, Rasterbånd, spektrale foto, indeks

 

Færdigheder:

 • Definere datatyper og datastrukturer for forskellige projekter med henblik op opbygning af case
 • Anvende analyseværktøjer til beregninger af geografiske og ikke geografisk information

 

Kompetencer:

 

 • Strukturere data og vælge relevante funktioner med henblik på løsning af problemstillinger i fagligrelevante opgaver indenfor administration af fagområder for Skov- og landskabsingeniører og Have- og parkingeniører.
Der medbringes egen computer hvor der skal installeres programmer inden første undervisning. Anbefales at have Windows computer.
Deltagerforudsætninger:
Det forudsættes at deltageren har et grundlæggende GIS-kursus svarende til kurset afholdt på hhv. Skov- og landskabsingeniør og Have- og parkingeniør (7.5 ETCS) eller tilsvarende erfaring.
Der arbejdes med ”flipped learning”: Egen forberedelse med læsning, se videoer og afprøvning af mindre opgaver inden undervisning. Undervisningen består af en kort forelæsning efterfulgt af en case. Cases skal udarbejdes i grupper. For at kunne deltage i casen skal man have forberedt sig for at kunne løse opgave.
Praktiske forhold:
Kurset foregår på Skovskolen, Nødebo Campus, Nødebovej 77a, 3480 Fredensborg.

Der kan både forekomme online og fysisk undervisning.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 36
 • Forberedelse (anslået)
 • 36
 • Øvelser
 • 50
 • I alt
 • 122
Mundtlig
Point
5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 med opsyn.
Prøveformsdetaljer
Aflevering af en skriftlig opgave
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

Prøveformen på reeksamen kan afvige fra den ordinære eksamen.

Kriterier for bedømmelse

Kildeliste, undervisnings- og ekskursionsindhold samt målbeskrivelse danner grundlag for bedømmelse.