LSLS10112U Urbane beplantninger

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Plantings in the urban environment

Uddannelse

Urban landskabsingeniør

Kursusindhold

Med udgangspunkt i konkrete lokaliteter skal den studerende udarbejde løsningsforslag til typiske beplantningsmæssige problemstillinger. Du vil i løbet af kurset komme til at arbejde med analyser, vurderinger og forslag i forskellige projekterings- og driftsmæssige sammenhænge. Der vil blive anvendt en række beplantningsekesempler omfattende forskellige plantegrupper som træer, buske, stauder, løgvækster mv.

Undervisningen omfatter følgende emner:

 • Sted- og beplantningsanalyser
 • Projektgranskning og – forståelse
 • Plantesamfund og levested som udgangspunkt
 • Planteanvendelse, design og æstetik
 • Planteanvendelse, teknik og vækstvilkår i bymæssig bebyggelse
 • Beplantningsforslag og planteplaner
 • Planteanvendelse i driftsperspektiv.
Målbeskrivelser

Formålet er, at den studerende opnår viden, færdigheder og kompetencer inden for have- og parkområdets planteanvendelsesopgaver, således at den studerende kan diskutere, planlægge, tilrettelægge og kvalitetssikre løsninger på det faglige niveau, som professionen tilsigter.


Formålene indebærer, at den studerende:

Viden:

 • Har et udvidet plantekendskab
 • Kan udvælge planter, der er egnede til forskellige bymæssige forhold
 • Kan overskue anlægs- og driftsøkonomiske konsekvenser af beplantningsforslag
 • Har indsigt i hvilke beplantningsmæssige faktorer, der medvirker til at skabe attraktive urbane miljøer. 
   

Færdigheder:

 • Kan anvende relevante normer og standarder til beskrivelse af beplantningsarbejder i både anlægs- og driftssituationer
 • Kan anvende et bredt og for den givne situation relevant plantesortiment til forskellige typer af problemstillinger i bymæssig sammenhæng
 • Kan analysere en given lokalitet og beplantningsmæssig problemstilling  med henblik på at finde alternative løsninger
 • Kan arbejde løsningsorienteret med faktorer, som vanskeliggør plantevækst i bymæssig sammenhæng
 • Kan vurdere sammensatte beplantningers vækstmæssige og æstetiske udviklingspotentiale over tid
 • Kan varetage styring af beplantningsprojekter og driftsmæssige renoveringer af beplantninger
 • Kan anvende dansk og fremedsproget faglitteratur og andre relevante værktøjer.
   

Kompetencer:

 • Kan udarbejde planteplaner og arbejdsbeskrivelser til beplantningsetablering i urbane sammenhænge
 • Kan kvalitetssikre beplantningsforslag i forhold til de givne vækstvilkår og forslagets funktion
 • Kan analysere og diskutere beplantningsforslag i anlægs-, drifts- og udviklingsperspektiver
 • Kan udarbejde beplantningsforslag og planteplaner
 • Kan indgå i faglige samarbejder om beplantning i anlægs- og driftssammenhænge, der sikrer fagligt velfunderede helhedsløsninger
 • Kan reflektere over problemstillinger i relation til beplantninger i byen, med henblik på at finde brugbare og fælles accepterede løsninger.
Kompetencer svarende til indholdet i kurserne Planter og plantevækst i byen, Planter, design og projektering og Driftsstyring og drift af grønne områder eller tilsvarende kurser.
Holdundervisning/​forelæsning, øvelser, peerkritik, selvstudie, ekskursioner og projektopgave.
Kurset foregår på Skovskolen, Nødebo Campus, Nødebovej 77a, 3480 Fredensborg.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 25
 • Forberedelse (anslået)
 • 82
 • Øvelser
 • 35
 • Ekskursioner
 • 65
 • Projektarbejde
 • 165
 • Vejledning
 • 40
 • Eksamen
 • 1
 • I alt
 • 413
Mundtlig
Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Mundtlig prøve på baggrund af aflevering, 20 min
Prøveformsdetaljer
Mundtlig eksamen på baggrund af skriftlig kursusopgave, udarbejdet på baggrund af undervisningen.
Generelt undervisningsindhold og ekskursionsindhold kan indgå i eksaminationen.
Både det afleverede materiale og den mundtlige præstation indgår i bedømmelsen.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Prøveformen på reeksamen kan afvige fra den ordinære eksamen.

Kriterier for bedømmelse

Kildeliste, undervisnings- og ekskursionsindhold samt målbeskrivelse danner grundlag for bedømmelse.